DA31: Jeremias’ Bog

 • DA31: Jeremias’ Bog 17
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Optegnet er Judas Synd med Griffel af Jern, med Diamantspids ristet i deres Hjertes Tavle og på deres Altres Horn, 2 når Sønnerne kommer deres Altre og Asjerer i Hu, på alle grønne Træer, på de høje Steder, 3 på Bjergene på Marken. Din Rigdom, alle dine Skatte giver jeg hen til Rov til […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 19
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Således sagde HERREN: Gå hen og køb dig et Krus hos Pottemageren, tag nogle af Folkets og Præsternes Ældste med 2 og gå ud i Hinnoms Søns Dal ved Indgangen til Potteskårporten og udråb der de Ord, jeg taler til dig! 3 Du skal sige: Hør HERRENS Ord, Judas Konger og Jerusalems Borgere: Så […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 20
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Da Præsten Pasjhur, Immers Søn, der var Overopsynsmand i HERRENS Hus, hørte Jeremias profetere således, 2 slog han ham og lod ham lægge i Blokken i den øvre Benjaminsport i HERRENS Hus. 3 Men da Pasjhur Dagen efter slap Jeremias ud af Blokken, sagde Jeremias til ham: HERREN kalder dig ikke Pasjhur, men: Trindt-om-er-Rædsel. […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 21
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, som kom til Jeremias fra HERREN, da Kong Zedekias sendte Pasjhur, Malkijas Søn, og Præsten Zefanja, Ma’asejas Søn, til ham og lod sige: 2 »Rådspørg HERREN for os, thi Kong Nebukadrezar af Babel angriber os; måske vil HERREN handle med os efter alle sine Undergerninger, så Nebukadrezar drager bort fra os.« 3 […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 23
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve Hyrderne, der ødelægger og adsplitter de Får, jeg græsser, lyder det fra HERREN. 2 Derfor, så siger HERREN, Israels Gud, til de Hyrder, som vogter mit Folk: Da I har adsplittet og spredt mine Får og ikke taget eder af dem, vil jeg nu tage mig af eder for eders onde Gerningers Skyld, […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 24
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERREN lod mig skue et Syn, og se, der var to Kurve Figener, som stod foran HERRENS Tempel; det var, efter at Kong Nebukadrezar af Babel havde bortført Jojakims Søn, Kong Jekonja af Juda, og Judas Fyrster, Kunsthåndværkerne og Smedene fra Jerusalem til Babel. 2 Den ene Kurv indeholdt såre gode Figener, så gode […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 25
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, som kom til Jeremias om alt Judas Folk i Josias’s Søns, Kong Jojakim af Judas, fjerde År, det er Kong Nebukadrezar af Babels første År, 2 og som Profeten Jeremias talte til alt Judas Folk og alle Jerusalems Borgere: 3 Fra Amons Søns, Kong Josias af Judas, trettende År til den Dag […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 27
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Josias’s Søns, Kong Jojakim af Judas, første Regeringstid kom dette Ord til Jeremias fra HERREN: 2 Således sagde HERREN til mig: Gør dig Reb og Ågstænger og læg dem på din Hals 3 og send Edoms, Moabs, Ammoniternes, Tyrus’s og Zidons Konger Bud ved deres Sendemænd, som er kommet til Kong Zedekias af […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 28
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Kong Zedekias af Judas fjerde Regeringsår i den femte Måned sagde Profeten Hananja, Azzurs Søn, fra Gibeon til mig i HERRENS Hus i Præsternes og alt Folkets Nærværelse: 2 »Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Jeg har sønderbrudt Babels Konges Åg. 3 Om to År fører jeg tilbage hertil alle HERRENS Hus’s Kar, som […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 29
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Følgende er Indholdet af det Brev, Profeten Jeremias sendte fra Jerusalem til de Ældste, som var tilbage blandt de bortførte, og til Præsterne og Profeterne og alt Folket, som Nebukadnezar havde ført fra Jerusalem til Babel, 2 efter at Kong Jekonja, Herskerinden, Hofmændene, Judas og Jerusalems Fyrster, Kunsthåndværkerne og Smedene havde forladt Jerusalem, 3 […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development