DA31: Jeremias’ Bog

 • DA31: Jeremias’ Bog 31
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Til hin Tid, lyder det fra HERREN, vil jeg være alle Israels Slægters Gud, og de skal være mit Folk. 2 Så siger HERREN: Folket, der undslap Sværdet, fandt Nåde i Ørkenen, Israel vandred til sin Hvile, 3 i det fjerne åbenbarede HERREN sig for det. Jeg elsked dig med evig Kærlighed, drog dig […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 32
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, som kom til Jeremias fra HERREN i Kong Zedekias af Judas tiende År, det er Nebukadrezars attende. 2 Dengang belejrede Babels Konges Hær Jerusalem, og Profeten Jeremias sad fængslet i Vagtforgården i Judas Konges Palads, 3 hvor Kong Zedekias af Juda havde ladet ham fængsle med de Ord: »Hvor tør du profetere […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 33
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom anden Gang til Jeremias, medens han endnu sad fængslet i Vagtforgården, således: 2 Så siger HERREN, som skabte Jorden og dannede den, idet han grundfæstede den, han, hvis Navn er HERREN: 3 Kald på mig, så vil jeg svare dig og kundgøre dig store og lønlige Ting, du ikke kender. 4 […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 34
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, som kom til Jeremias fra HERREN, da Kong Nebukadnezar af Babel og hele hans Hær og alle Riger på Jorden, der stod under hans Herredømme, og alle Folkeslag angreb Jerusalem og alle dets Byer; det lød: 2 Så siger HERREN, Israels Gud: Gå hen og sig til Kong Zedekias af Juda: Så […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 37
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Zedekias, Josias’s Søn, blev Konge i Konjas, Jojakims Søns, Sted, idet Kong Nebukadrezar af Babel satte ham til Konge i Judas Land. 2 Men han og hans Mænd og Landets Befolkning hørte ikke på de Ord, HERREN talede ved Profeten Jeremias. 3 Kong Zedekias sendte Jukal, Sjelemjas Søn, og Præsten Zefanja, Ma’asejas Søn, til […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 38
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men da Sjefatja Mattans Søn, Gedalja Pasjhurs Søn, Jukal Sjelemjas Søn og Pasjhur Malkijas Søn hørte Jeremias tale til alt Folket således: 2 »Så siger HERREN: Den, der bliver i denne By, skal dø ved Sværd, Hunger og Pest, men den, som overgiver sig til Kaldæerne, skal leve og vinde sit Liv som Bytte; […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 39
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Efter at Jerusalem var indtaget — i Kong Zedekias af Judas niende Regeringsår i den tiende Måned, kom Kong Nebukadrezar af Babel med hele sin Hær til Jerusalem og belejrede det; 2 i Zedekias’s ellevte År på den niende Dag i den fjerde Måned blev Byen stormet — 3 da kom alle Babels Konges […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 40
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, som kom fra HERREN til Jeremias, efter at Livvagtsøversten Nebuzar’adan havde løsladt ham i Rama; han lod ham hente, medens han var bundet med Lænker iblandt alle Fangerne fra Jerusalem og Juda, der førtes til Babel. 2 Livvagtsøversten lod Jeremias hente og sagde til ham: »HERREN din Gud har udtalt denne Ulykke […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 41
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men i den syvende Måned kom Jisjmael, Elisjamas Søn Netanjas Søn, en Mand af kongelig Æt, der hørte til Kongens Stormænd, fulgt af ti Mænd til Gedalja, Ahikams Søn, i Mizpa; og de holdt Måltid sammen der i Mizpa. 2 Jisjmael, Netanjas Søn, og de ti Mænd, der fulgte ham, stod da op og […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 43
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men da Jeremias var til ende med at forkynde alle de Ord, med hvilke HERREN deres Gud havde sendt ham til dem, alle de nævnte Ord, 2 sagde Azarja, Ma’asejas Søn, og Johanan, Kareas Søn, og alle de andre overmodige Mænd til Jeremias: »Du lyver! HERREN vor Gud har ikke sendt dig for at […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 45
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, som Profeten Jeremias talte til Baruk, Nerijas Søn, da han optegnede alle disse Ord i en Bog efter Jeremias’s Mund i Josias’s Søns, Kong Jojakim af Judas, fjerde Regeringsår: 2 Så siger HERREN, Israels Gud, om dig, Baruk: 3 Fordi Baruk siger: Ve mig, thi Kummer har HERREN føjet til min Smerte, […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development