DNPS26: Galaterbrevet

 • DNPS26: Galaterbrevet 1
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Fra Paulus, Apostel ikke med Bud fra Mennesker eller Sendelse fra noget Menneske, men sendt af Jesus Kristus og af Gud Fader, som vakte ham op af Døde — 2 og fra alle de Brødre, jeg har med mig — til Menighederne i Galatien. 3 Naade være med jer, og Fred fra Gud vor […]

 • DNPS26: Galaterbrevet 2
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Derefter, da fjorten Aar var gaaet, drog jeg igen til Jerusalem sammen med Barnabas, og Titus havde jeg med. 2 Jeg rejste tilskyndet af en Aabenbaring, og jeg forelagde for dem — underhaanden, for de mest ansete — det Glædesbud, jeg endnu forkynder blandt Hedningerne, om jeg vel farer med Tant eller dengang gjorde […]

 • DNPS26: Galaterbrevet 3
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 I tankeløse Galater! Hvem har forhekset jer, mens det forud stod jer skrevet lige for Øjnene: Jesus Kristus — korsfæstet? 2 Det ene vil jeg gerne have at vide af jer: Fik I Aanden som Følge af Lovgerninger eller af Tro genlydende fra Mund til Mund? 3 Er I da saa tankeløse? Vil I […]

 • DNPS26: Galaterbrevet 4
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Men jeg siger: Mens Arvingen er umyndig, er der, saa længe det varer, ingen Forskel paa ham og en Træl, skønt han er Herre til det altsammen. 2 Men han staar under Tilsynsmænd og Værger, indtil den af Faderen forud bestemte Tid. 3 Saadan var ogsaa vi trælbundne af Verdens Leveregler, da vi var […]

 • DNPS26: Galaterbrevet 5
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Friheden skal vi nyde, dertil har Kristus frigjort os. Saa staa da fast, og lad jer ikke spænde under Trælleaag paany. 2 Ser I, det siger jeg Paulus jer, at, hvis I lader jer omskære, er Kristus jer ingen Nytte til, 3 men det er endnu engang mit Alvorsord til ethvert Menneske, som lader […]

 • DNPS26: Galaterbrevet 6
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Brødre, om ogsaa en fejler af Overilelse, saa skal I være aandelige nok til at rette paa et saadant Menneske i Sagtmodigheds Aand; og hold Øje med dig selv, at du ikke ogsaa skal fristes. 2 Bær for hverandre, hvad der er tungt, og opfyld dermed Kristusloven. 3 For hvis nogen mener om sig […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development