DNPS26: Galaterbrevet 6

1 Brødre, om ogsaa en fejler af Overilelse, saa skal I være aandelige nok til at rette paa et saadant Menneske i Sagtmodigheds Aand; og hold Øje med dig selv, at du ikke ogsaa skal fristes.

2 Bær for hverandre, hvad der er tungt, og opfyld dermed Kristusloven.

3 For hvis nogen mener om sig selv, at han er noget, men er ingenting, saa skuffer han sig selv.

4 Lad enhver veje sin egen Gerning, saa faar han den Ros, han fortjener, for egen Regning og ikke efter Sammenligning med en anden.

5 For saa trækker enhver sit eget Læs.

6 Den, som oplæres i Ordet, skal dele alt godt med den, der underviser.

7 Lad jer ikke føre paa Vildspor. Gud narres man ikke med. For hvad man saar, det kommer man ogsaa til at høste.

8 For den, som saar i sin kødelige Natur, vil af sin kødelige Natur høste Forgængelighed. Men den, som saar i Aanden, vil af Aanden høste evigt Liv.

9 Lad os saa ikke blive trætte af at gøre det gode; for i sin Tid skal vi nok høste, naar vi ikke giver tabt.

10 Lad os altsaa, mens vi har Lejlighed til det, arbejde paa det, der er godt for alle og mest for dem, der hører hjemme under Troens Tag.

11 Se her, hvor jeg skriver til jer med store Bogstaver egenhændig.

12 Alle de, der udvortes taget ønsker at gøre et fordelagtigt Indtryk, nøder jer Omskærelsen paa, alene for at de ikke med Kristi Kors skal blive forfulgte.

13 For de, der lader sig omskære, holder hellerikke selv Loven. Men de vil gerne have jer omskaarne, for at de udvortes taget kan gøre sig til af jer.

14 Jeg derimod — gid jeg blot aldrig maa rose mig af andet end Jesus’ Kristus’ Kors, hvormed Verden er korsfæstet for mig og jeg for Verden.

15 Omskærelse er jo ingenting og Ikkeomskærelse heller ikke — nej Nyskabelse.

16 Og alle de, der lader sig lede af den Grundsætning — Fred og Barmhjertighed være over dem og over Guds Israel!

17 Hindringer skal ellers ingen volde mig, for jeg bærer paa mit Legeme Jesus’ Kendetegn.

18 Vor Herres Jesus’ Kristus’ Naade være med jeres Aand, Brødre! Amen.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Galaterbrevet 11 Fra Paulus, Apostel ikke med Bud fra Mennesker eller Sendelse fra noget Menneske, men sendt af Jesus Kristus og af Gud Fader, som vakte ham op af Døde — 2 og fra alle de Brødre, jeg […]
  • DNPS26: Galaterbrevet 21 Derefter, da fjorten Aar var gaaet, drog jeg igen til Jerusalem sammen med Barnabas, og Titus havde jeg med. 2 Jeg rejste tilskyndet af en Aabenbaring, og jeg forelagde for dem — […]
  • DNPS26: Galaterbrevet 31 I tankeløse Galater! Hvem har forhekset jer, mens det forud stod jer skrevet lige for Øjnene: Jesus Kristus — korsfæstet? 2 Det ene vil jeg gerne have at vide af jer: Fik I Aanden som […]
  • DNPS26: Galaterbrevet 41 Men jeg siger: Mens Arvingen er umyndig, er der, saa længe det varer, ingen Forskel paa ham og en Træl, skønt han er Herre til det altsammen. 2 Men han staar under Tilsynsmænd og […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development