DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 17

1 Saa kom en af de syv Engle med de syv Skaaler og talte med mig. Kom, sagde han, saa skal jeg vise dig Dommen over den store Skøge, som sidder ved mange Strømme.

2 Jordens Konger bolede med hende, og de, som bor paa Jorden, blev drukne af hendes Horevin.

3 Saa førte han mig i Aand ud i en Ørk, og saa, saa jeg en Kvinde sidde paa et Vilddyr, skarlagenrødt, fuldt overalt af Bespottelsesnavnet, med syv Hoveder og ti Horn.

4 Men Kvinden var klædt i Purpur og Skarlagen og glimrede af Perler og Guld og Ædelstene og holdt i sin Haand et Guldbæger, fuldt af hendes Horeris Krænkelser af Hellighed og Renhed.

5 Og paa hendes Pande stod der skrevet et Navn, en Hemmelighed: Det store Babylon, Moder til Jordens Skøger og Skændsler.

6 Og jeg saa Kvinden beruset af de helliges Blod og af Jesus’ Vidners Blod. Og jeg studsede ved at se hende, greben af stor Forundring.

7 Men saa sagde Englen til mig: Hvorfor studsede du? Jeg skal sige dig Kvindens Hemmelighed og Dyrets med, som bærer hende, det med de syv Hoveder og de ti Horn.

8 Vilddyret, som du saa, har været til og er ikke til, men skal dukke op af Afgrundsdybet og gaa sin Undergang imøde. Og de, som bor paa Jorden og ikke fra Verdens Ophav har deres Navn skrevet op i Livets Bog, skal undre sig, naar de ser, at Dyret har været til og er ikke til, men skal dog komme.

9 Her har vi Visdoms-Tanken! De syv Hoveder er syv Bjerge, dem Kvinden sidder paa, og syv Konger er det.

10 De fem er faldne, en er der, en anden er endnu ikke kommen, og naar han kommer, er det kun kort Tid, han har at blive.

11 Men Dyret, som var, men er ikke til, er selv en ottende og udsprungen af de syv, men gaar sin Undergang imøde.

12 Og de ti Horn, du saa, er ti Konger, som ikke endnu har faaet Kongemagt. Men Herredømme som Konger skal de faa en Time sammen med Dyret.

13 Disse har et i Sinde, og deres Magt og Myndighed giver de Dyret.

14 Disse vil yppe Krig med Lammet. Men Lammet vil overvinde dem. For det er Herrers Herre og Kongers Konge, og de,- som følger det, har baade Kald og Udkaarelse og Troskab.

15 Videre siger han til mig: De Strømme, du saa, hvor Skøgen sidder, det er Broderskaber og Horder og Borgerskaber og Tungemaal.

16 Og de ti Horn, som du saa, og Vilddyret, de vil hade Skøgen og sørge for, at hun bliver ensom og nøgen, og saa æder de hendes Kød, og de skal brænde hende op paa Baal.

17 For Gud har skudt dem i Sinde at gøre efter hans Tanke, alle efter en Tanke, og give Dyret deres Kongedømme, indtil Godsordene opfyldes.

18 Men Kvinden, som du saa, er Storstaden, som sidder inde med Kongedømme over Jordens Konger.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 81 Da det saa aabnede det syvende Segl, blev der Tavshed i Himlen omtrent i en halv Time. 2 Og jeg saa de syv Engle, som staar for Guds Ansigt, dens blev der givet syv Basuner. 3 Og […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 151 Saa, saa jeg et andet Tegn i Himlen, stort og til at undres ved: Syv Engle med syv Plager - de sidste. For med dem blev det ført igennem, Gud varslede om. 2 Og saa, saa jeg som et […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 181 Næst efter dette saa jeg en anden Engel fare ned fra Himlen, og stor var hans Myndighed, saa Jorden lag i Lys af hans Glans. 2 Og han raabte med rungende Røst: Der faldt, der faldt […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 161 Saa hørte jeg fra Tempelhuset en mægtig Røst sige til de syv Engle: Gaa nu hen og udgyd Guds Varsels de syv Skaaler mod Jorden. 2 Og saa gik den første og udgød sin Skaal mod Jorden, […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development