DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 11

1 Saa blev der givet mig et Rør, der lignede en Kongestav, med de Ord: Træd frem og maal Guds Tempel og Altret og, hvormange der tilbeder derinde.

2 Men Forgaarden udenfor Templet stød den ud og maal den ikke. For den er given Hedningefolkene. De skal træde den hellige Stad under Fødder i toogfyrretyve Maaneder.

3 Saa giver jeg mine to Vidner at varsle i et tusinde to hundrede og tresindstyve Dage klædte i Sæk.

4 De er de to Olietræer og de to Lysestager, som staar for Jordens Herres Ansigt.

5 Og vil nogen gøre dem Fortræd, farer der Ild ud af deres Mund og fortærer deres Fjender. Ja, hvis nogen faar i Sinde at gøre dem Fortræd, maa han fældes paa den Vis.

6 Disse har Fuldmagt til at lukke for Himlen, for at ingen Regn skal give Væde, mens de varsler. Og de har Fuldmagt over Strømmene til at forvandle dem til Blod og til at slaa Jorden med allehaande Plager, saa tidt de vil.

7 Men naar de har ført deres Vidnesbyrd tilende skal Vilddyret, som dukker op af Dybet, yppe Krig imod dem, overvinde og fælde dem.

8 Og deres Lig skal ligge paa Gaden i den store Stad, som i aandelig Forstand kaldes Sodoma og Ægypten, der hvor ogsaa deres Herre er korsfæstet.

9 Og i tre og en halv Dag ses deres Lig fra de forskellige Broderskaber og Stammer og Tungemaal og Borgerskaber. ‘ Og man tillader ikke, at Ligene af dem lægges i Grav.

10 Og de, som bor paa Jorden, fryder sig over deres Ufærd og er vell tilmode og sender hverandre Gaver, fordi disse to Profeter var ikke til at holde ud for dem, der bor paa Jorden.

11 Men tre og en halv Dag derefter kom der Livsaande fra Gud i dem, saa de rejste sig op paa deres Fødder. Og stor Rædsel greb dem, som saa paa dem.

12 Saa hørte de en mægtig Røst fra Himlen sige til dem: Kom her op! Og saa for de op til Himmels i Skyen, og det saa deres Fjender paa.

13 Og saa i den samme Stund skete der et stort Jordskælv, saa en Tiendedel af Staden styrtede sammen. Og i Jordskælvet blev syv tusinde Menneskenavne slaaet ihjel. Men de øvrige blev skrækslagne og gav Himlens Gud Ære.

14 Det andet Veraab er forbi. Pas paa! Det tredje Veraab kommer hurtigt.

15 Saa blæste den syvende Engel i Basun, og saa lod mægtige Røster sig høre i Himlen og sagde: Saa blev da Kongedømmet over Verden vor Herres og hans Salvedes, og i alle Evighedernes Evigheder skal han være Konge.

16 Og de fireogtyve Ældste, som stædes for Guds Ansigt, de, som sidder paa deres Troner, kastede sig ned paa deres Ansigt og hyldede Gud

17 og sagde: Vi takker dig Herre alraadende Gud, du som er, og som var, fordi du har hævdet din Magt og Vælde og indtaget Kongesædet.

18 Og Hedningefolkene harmedes, men saa kom din Vrede og Tiden til, at de døde maa dømmes og Lønnen gives dine Husfolk, Profeterne og de hellige og dem, som frygter dit Navn, de smaa med de store – og de, der ødelægger Jorden, ødelægges.

19 Saa aabnedes Gudshuset i Himlen, saa hans Pagts Ark kom tilsyne i hans Hus. Og der kom Lyn og Bulder og Tordenbrag og Jordskælv og svær Hagl.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesus Kristus' Aabenbaring, som Gud gav ham, for at han skulde vise dem, han har i sin Tjeneste, hvad der maa ske og det snart. Han sendte Bud med sin Engel til sin Tjener Johannes, 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til Efesos-Menighedens Engel: San siger han, som holder de syv Stjerner fast i sin højre Haand, han som færdes midt iblandt de syv Stager af Guld! 2 Jeg kender godt dine […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til Sardes-Menighedens Engel: Saa siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender godt dine Gerninger og ved, du har Navn af at leve, men er dog død. 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 41 Næst efter dette saa jeg et Syn: En Dør stod aaben i Himlen, og den samme Røst, jeg først havde hørt som med Basunklang tale med mig, sagde: Kom herop, saa skal jeg vise dig, hvad der […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development