DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 9

1 Saa blæste den femte Engel i Basun, og saa, saa jeg en Stjerne falden fra Himlen ned paa Jorden. Og Nøglen til Afgrundsbrønden blev den given.

2 Saa aabnede den for Afgrundsbrønden, og op steg af Brønden en Røg som Røg af en stor Ovn, saa Solen og den klare Luft formørkedes af Røgen fra Brønden.

3 Og af Røgen kom der Græshopper ud paa Jorden, og der blev givet dem Raaderum, saa vidt som Skorpionerne paa Jorden har det.

4 Men det blev sagt dem, at de maatte ingen Skade gøre Jordens Græs eller nogetsomhelst grønt eller noget Træ, men kun de Mennesker, som ikke har Guds Segl paa deres Pander.

5 Og det blev dem givet – ikke at dræbe dem – men at lade dem pines i fem Maaneder. Og Pinen, de volder, er, som en Skorpion kan pine, naar den stikker et Menneske.

6 Og i de Dage skal Menneskene søge Døden, men ikke finde den, og længes efter at dø, men Døden flyr fra dem.

7 Og det, Græshopperne mest af alt havde Lighed med, var Hestfolk rustede til Krig. Og paa Hovederne havde de noget, der tog sig ud som Kranse og lignede Guld. Og deres Ansigter saa ud som Menneskeansigter,

8 og Haar havde de som om det var Kvindehaar, og deres Tænder var ret som Løvetænder.

9 Og Rustninger havde de ret som Rustninger af Jern. Og Larmen af deres Vinger lød som Larm af Vogne med Heste i Mængde, som farer i Krig.

10 Og Haler har de, hvormed de ligner Skorpioner, og Brodde. Og med deres Haler er det, de maa gøre Mennesker Fortræd i fem Maaneder.

11 Til Konge over sig har de Afgrundsenglen, hvis Navn paa Hebraisk er Abbaddon, men paa Græsk hedder han Apollyon.

12 Det første Veraab er forbi. Pas paa! Der kommer endnu to Veraab derefter.

13 Saa blæste den sjette Engel i Basun, og saa hørte jeg en Røst fra alle fire Hjørner af Guldaltret for Guds Ansigt

14 sige til den sjette Engel med Basunen: Løs de fire Engle, som staar bundne ved den store Flod Eufrat.

15 Saa blev de løste de fire Engle, som var tilrede paa Time, Dag, Maaned og Aar til at dræbe en Tredjedel af Menneskene.

16 Og Rytterhærenes Mandtal var to Gange titusinde Titusinder. Jeg hørte, hvor mange der var.

17 Og saadan saa jeg Hestene i Synet og Rytterne paa dem: De havde ildrøde, blaagraa og svovlgule Rustninger. Og Hestenes Hoveder var ligesom Løvehoveder. Og Ild og Røg og Svovl staar dem ud af Munden.

18 Af disse tre Plager – af Ilden, af Røgen og af Svovlet, som staar dem ud af Munden, dræbtes en Tredjedel af Menneskene.

19 For hvad Hestene maa, det har de Magten til i deres Mund og deres Haler. For deres Haler er ligesom Slanger og har kloveder, og dem gør de Fortræd med.

20 Men de øvrige Mennesker, som ikke blev dræbte i disse Plager, de omvendte sig hverken fra deres Hænders Gerninger og holdt op med at bøje Knæ for Troldene og for Afgudsbillederne af Guld og Sølv og Kobber og Sten og Træ, som hverken kan se eller høre eller gaa –

21 heller ikke omvendte de sig fra deres Myrderi, deres Giftblanderi, deres Hor eller deres Tyveri.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesus Kristus' Aabenbaring, som Gud gav ham, for at han skulde vise dem, han har i sin Tjeneste, hvad der maa ske og det snart. Han sendte Bud med sin Engel til sin Tjener Johannes, 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til Efesos-Menighedens Engel: San siger han, som holder de syv Stjerner fast i sin højre Haand, han som færdes midt iblandt de syv Stager af Guld! 2 Jeg kender godt dine […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til Sardes-Menighedens Engel: Saa siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender godt dine Gerninger og ved, du har Navn af at leve, men er dog død. 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 41 Næst efter dette saa jeg et Syn: En Dør stod aaben i Himlen, og den samme Røst, jeg først havde hørt som med Basunklang tale med mig, sagde: Kom herop, saa skal jeg vise dig, hvad der […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development