DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 1

1 Jesus Kristus’ Aabenbaring, som Gud gav ham, for at han skulde vise dem, han har i sin Tjeneste, hvad der maa ske og det snart. Han sendte Bud med sin Engel til sin Tjener Johannes,

2 som har vidnet om Gudsordet og Jesus-Kristus-Vidnesbyrdet, og lod ham vide, hvad alt det var, som han saa.

3 Lyksalig den, som forelæser, og de som lytter til det, Profetien har at melde, og passer godt paa det, som i den staar skrevet, for Tiden er nær.

4 Fra Johannes til de syv Menigheder i Asien. Naade være med jer og Fred fra ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de syv Aander, som stædes for hans Trone,

5 og fra Jesus Kristus, det trofaste Vidne, Dødsrigets førstefødte og Jordens Kongers Overherre, ham som havde os kær og løste os ud af vore Synder med sit Blod

6 og gjorde os til et Kongerige, Helligdomstjenere for Gud sin Fader, ham tilhører Højheden og Vælden i alle Evighedernes Evigheder! Amen!

7 Se, der kommer han med Skyerne, og hvert Øje skal se ham, ja de med, som har gennemboret ham. Og jamre over ham skal alle Stammer paa Jorden. Ja – Amen!

8 Jeg er A og Ø, siger Herre-Gud, han som er, og som var, og som kommer, den alraadende.

9 Jeg Johannes, jeres Broder og fælles med jer om Trængslen og Kongeriget og om ej at vige fra Jesus, blev for Gudsordets Skyld og Jesusvidnesbyrdet ført til den Ø, der hedder Patmos.

10 Ført i Aand paa Herrens Dag hørte jeg bag mig en stærk Røst som Basunklang sige:

11 Skriv, hvad du ser, i en Bog, og send de syv Menigheder den til Efesos og til Smyrna og til Pergamon og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikia.

12 Saa vendte jeg mig om for at se, hvad det var for en Røst, der talte med mig. Og da jeg vendte mig om,

13 saa jeg syv Lysestager af Guld og midt imellem Stagerne en menneskelig Skikkelse iført en fodsid Kjortel og omgjordet ved Brystet med Guldbælte.

14 Men hans Hoved og Haaret var hvidt som snehvid Uld, og hans Øjne var som den klare Lue,

15 og hans Fødder lignede Malm, naar det glødes i Ovn, og hans Røst lød som mange Bølgers Brusen.

16 Og han stod med syv Stjerner i sin højre Haand og med et Sværd tveægget og hvast, som udfor af hans Mund. Og hans Udseende var, ret som Solen skinner af al sin Magt.

17 Og da jeg saa ham, sank jeg som død ned for hans Fødder. Men han lagde sin højre Haand paa mig og sagde: Vær ikke bange! Jeg er den første og den sidste

18 og den levende. Og jeg led Døden, men se nu – levende er jeg i alle Evighedernes Evigheder. Og jeg har Dødens og Dødsrigets Nøgler.

19 Saa skriv da ned, hvad du nu har set, baade hvad der er, og hvad der siden skal komme:

20 de syv Stjerners Løndom, dem du har set i min højre Haand, og de syv Stager af Guld. De syv Stjerner er Engle, som hører de syv Menigheder til, og de syv Stager er syv Menigheder.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 111 Saa blev der givet mig et Rør, der lignede en Kongestav, med de Ord: Træd frem og maal Guds Tempel og Altret og, hvormange der tilbeder derinde. 2 Men Forgaarden udenfor Templet stød […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 141 Saa, saa jeg et Syn: Lammet staaende paa Sions Bjerg og med det et hundrede og fireogfyrretyve tusinde, som havde dets Navn og dets Faders Navn skrevet paa deres Pander. 2 Og saa […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 161 Saa hørte jeg fra Tempelhuset en mægtig Røst sige til de syv Engle: Gaa nu hen og udgyd Guds Varsels de syv Skaaler mod Jorden. 2 Og saa gik den første og udgød sin Skaal mod Jorden, […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 61 Videre saa jeg, da Lammet aabnede et af de syv Segl. Og saa hørte jeg en af de Levende sige, som Tordenen ruller: Kom! 2 Og saa, saa jeg et Syn: en hvid Hest. Og han, som red paa den, […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development