DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 13

1 Saa, saa jeg dukke op af Havet et Vilddyr med 10 Horn og syv Hoveder, og paa sine Horn havde det ti Kroner og paa sine Hoveder Spotter-Navnet.

2 Og dyret, jeg saa, lignede en Panter, men dens Labber var som en Bjørns og dens Gab som et Løvegab. Og Lindormen gav det sin Magt og sin Trone og meget at raade.

3 Et af dets Hoveder var, som det var slagtet og viet til Døden. Men dets Banesaar blev lægt, saa hele Jorderig saa med Forundring efter Dyret

4 og faldt Lindormen til Fode, fordi den havde givet Dyret Herredømmet, og faldt Dyret til Fode og sagde: Hvem er Dyrets Lige, og hvem kan tage Kampen op imod det?

5 Og saa blev der givet det Mund og Mæle til store Ord og Haansord, og det fik Lov til at give sine Tanker Skikkelse i toogfyrretyve Maaneder.

6 Og det brugte Mund til Haansord mod Gud, til at haane hans Navn og hans Teltbolig, dem, som har deres Teltlejr i Himlen.

7 Og det fik Lov til at føre Krig mod de hellige og overvinde dem. Og det fik Lov til at raade over hver Stamme, hvert Broderskab, Tungemaal og Borgerskab.

8 Og de vil hylde det allesammen, de, som bor paa Jorden, hvis Navne ikke fra Verdens Ophav staar skrevne i Lammets, det slagtede Lams Livsbog.

9 Har man Øre, saa høre man!

10 Om nogen fører i Fangenskab, saa føres han selv i Fangenskab. Om nogen fælder med Sværd, saa maa han selv falde for Sværd. Her er de helliges Urokkelighed og Tro.

11 Saa, saa jeg et andet Vilddyr dukke op af Jorden, og det havde to Horn som et Lam, men talte som en Lindorm.

12 Og det udretter for det første Dyr, alt hvad det har at raade, og faar Jorden og dem, som bor paa den, til at hylde det første Dyr, hvis Banesaar blev lægt.

13 Og det gør saa store Tegn, at det endog lader Ild slaa ned fra Himlen til Jorden for Menneskenes Øjne.

14 Og det forvilder dem, som bor paa Jorden, med de Tegn, det fik Lov til at gøre for Dyret, og siger til dem, der bor paa Jorden, at de skal rejse et Billede for Dyret, som har Skrammen af Sværdet, men kom til Live.

15 Saa fik det Lov til at give Dyrets Billede Aand, saa Dyrebilledet endog kunde tale. Og det skal volde, at alle de, der ikke bøjer Knæ for Dyrets Billede, skal slaas ihjel.

16 Og det volder, at alle, de smaa med de store, baade de rige og de fattige, de fribaarne og Trællene, dem giver man et Mærke i deres højre Haand eller paa deres Pande,

17 for at ingen skal kunne købe eller sælge uden den, der har Mærket: Dyrets Navn eller dets Navns Tal.

18 Her er Visdommen. Den, som har Forstand, regne sig til Dyrets Tal. For et Menneskes Tal er det. Og hans Tal er 666.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesus Kristus' Aabenbaring, som Gud gav ham, for at han skulde vise dem, han har i sin Tjeneste, hvad der maa ske og det snart. Han sendte Bud med sin Engel til sin Tjener Johannes, 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til Efesos-Menighedens Engel: San siger han, som holder de syv Stjerner fast i sin højre Haand, han som færdes midt iblandt de syv Stager af Guld! 2 Jeg kender godt dine […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til Sardes-Menighedens Engel: Saa siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender godt dine Gerninger og ved, du har Navn af at leve, men er dog død. 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 41 Næst efter dette saa jeg et Syn: En Dør stod aaben i Himlen, og den samme Røst, jeg først havde hørt som med Basunklang tale med mig, sagde: Kom herop, saa skal jeg vise dig, hvad der […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development