DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 10

1 Saa, saa jeg en anden vældig Engel fare ned fra Himlen hyllet i en Sky og med Regnbuen paa sit Hoved. Hans Ansigt var som Solen og hans Fødder som Ildstøtter,

2 og han havde en lille Bog aabnet i Haanden. Saa satte han sin højre Fod paa Havet og den venstre paa Jorden

3 og raabte saa højt, som en Løve brøler: Og da han raabte, lod de syv Tordenbrag deres Drøn tale.

4 Og da de syv Tordenbrag talte, vilde jeg lige til at skrive. Men saa hørte jeg en Røst fra Himlen sige: Forsegl de syv Tordentaler, og skriv det ikke op.

5 Og Englen, som jeg saa staaende paa Havet og Jorden, løftede sin højre Haand mod Himlen

6 og svor ved ham, som lever i alle Evighedernes Evigheder, ham som har skabt Himlen med alt, hvad deri er, og Jorden med alt, hvad derpaa er, og Havet med alt, hvad deri er, at nu skal der ikke gives Tidsfrist længere,

7 men i de Dage, da den syvende Engel lader sig høre, naar hans Basun vil gjalde, da vil Guds Løndomsraad være fuldbyrdet, saadan som han har givet sine Husfolk, Profeterne Glædesbud derom.

8 Saa taler den Røst, jeg hørte før fra Himlen, med mig igen og siger: Gaa hen og tag den Iille Bog, der ligger aaben i Englens Haand, som staar paa Havet og paa Jorden.

9 Saa gik jeg hen til Englen og sagde til ham, om han vilde give mig den lille Bog. Og han siger til mig: Tag den og spis den op. Saa vil den volde dig Smerte i Maven, men i din Mund skal den være sød som Honning.

10 Saa tog jeg den lille Bog af Englens Haand og spiste den op, og den var honningsød i min Mund, men jeg følte Smerte i Maven, da jeg spiste den.

11 Du maa igen, siger de til mig, varsle over mange Brodersamfund og Borgersamfund og Modersmaal og Konger.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 61 Videre saa jeg, da Lammet aabnede et af de syv Segl. Og saa hørte jeg en af de Levende sige, som Tordenen ruller: Kom! 2 Og saa, saa jeg et Syn: en hvid Hest. Og han, som red paa den, […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 131 Saa, saa jeg dukke op af Havet et Vilddyr med 10 Horn og syv Hoveder, og paa sine Horn havde det ti Kroner og paa sine Hoveder Spotter-Navnet. 2 Og dyret, jeg saa, lignede en Panter, […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 201 Saa, saa jeg en Engel fare ned fra Himlen med Nøglen til Afgrunden og en stor Lænke i Haanden ? 2 Og han greb Lindormen, den gamle Slange, det er Djævelen og Satan, og bandt ham for […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 81 Da det saa aabnede det syvende Segl, blev der Tavshed i Himlen omtrent i en halv Time. 2 Og jeg saa de syv Engle, som staar for Guds Ansigt, dens blev der givet syv Basuner. 3 Og […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development