DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 16

1 Saa hørte jeg fra Tempelhuset en mægtig Røst sige til de syv Engle: Gaa nu hen og udgyd Guds Varsels de syv Skaaler mod Jorden.

2 Og saa gik den første og udgød sin Skaal mod Jorden, og saa blev der en hæslig og ondartet Byld paa de Mennesker, som bar Vilddyrets Mærke, og dem som faldt dets Billede til Fode.

3 Og den anden udgød sin Skaal mod Havet, og saa blev det til Blod, som af en død Mand, og hver levende Sjæl døde – af dem i Havet.

4 Og den tredje udgød sin Skaal mod Strømmene og Kildevældene, og saa blev det til Blod.

5 Og jeg hørte Vandløbenes Engel sige: Retfærdig er du, som er, og som var, du højhellige, fordi du fældede denne Dom.

6 For helliges og Profeters Blod udgød de, og Blod gav du dem at drikke. De fortjener det.

7 Og Alteret hørte jeg sige: Ja Herre alraadende Gud, rette og rigtige er dine Domme.

8 Og den fjerde udgød sin Skaal mod Solen, og saa blev det givet den at svide Menneskene med Ild.

9 Og saa gispede Menneskene i stor Hede. Men de spottede den Guds Navn, som har over disse Plager at raade. Og de omvendte sig ikke til at give ham Hyldest.

10 Og den femte udgød sin Skaal mod Vilddyrets Trone, og saa blev dets Rige hyllet i Mørke, og de tyggede deres Tunger af Smerte.

11 Men de spottede Himlens Gud for deres Pinsler og for deres Bylder, og de omvendte sig ikke fra deres Gerninger.

12 Og den sjette udgød sin Skaal mod den store Flod Eufrat, og saa udtørredes dens Vand, for at der skulde banes Vej for Kongerne fra Solens Opgang.

13 Og saa, saa jeg lige ud af Munden paa Lindormen og Vilddyret og Løgnprofeten tre urene Aander som Tudser.

14 For det er undergørende Djævleaander, som udgaar til al Jorderigs Konger for at samle dem til Krigen paa Guds den alraadendes store Dag.

15 Se jeg kommer som en Tyv. Lyksalig den, som vaager og varer sine Klæder, saa han ikke kommer til at gaa nøgen, og Folk faar at se, hvor hæslig han er.

16 Saa samlede han dem hen til det Sted, som paa Hebraisk hedder Harmagedon.

17 Og den syvende udgød sin Skaal mod Luften, og saa lød der ud fra Helligdommen, fra Tronen en mægtig Røst, som meldte: Nu er det sket!

18 Og der kom Lyn og Bulder og Tordenbrag, og et stort Jordskælv blev der, som der ikke har været Mage til, siden Mennesket blev til paa Jorden, saadan et Jordskælv saa vældig stort.

19 Storstaden skiltes ad i tre Dele, og Folkeslagenes Stæder sank i Grus. Saa blev det store Babylon bragt for Orde hos Gud. Hende skulde nu gives Bægeret med Vinen med Varselt med Guds Vrede.

20 Men hver Ø veg bort, og noget Bjerg fandtes ikke.

21 Og en vældig Hagel, tung som Bly, falder fra Himlen ned over Menneskene. Men Menneskene spottede Gud for Hagelplagen. For den Plage, den volder, er overmaade stor.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 81 Da det saa aabnede det syvende Segl, blev der Tavshed i Himlen omtrent i en halv Time. 2 Og jeg saa de syv Engle, som staar for Guds Ansigt, dens blev der givet syv Basuner. 3 Og […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 151 Saa, saa jeg et andet Tegn i Himlen, stort og til at undres ved: Syv Engle med syv Plager - de sidste. For med dem blev det ført igennem, Gud varslede om. 2 Og saa, saa jeg som et […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 171 Saa kom en af de syv Engle med de syv Skaaler og talte med mig. Kom, sagde han, saa skal jeg vise dig Dommen over den store Skøge, som sidder ved mange Strømme. 2 Jordens Konger […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til Sardes-Menighedens Engel: Saa siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender godt dine Gerninger og ved, du har Navn af at leve, men er dog død. 2 […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development