DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 8

1 Da det saa aabnede det syvende Segl, blev der Tavshed i Himlen omtrent i en halv Time.

2 Og jeg saa de syv Engle, som staar for Guds Ansigt, dens blev der givet syv Basuner.

3 Og en anden Engel kom og stillede sig ved Altret med et Ildkar af Guld. Og der blev givet ham en Mængde Røgelse, for at han skulde føje den til alle de helliges Bønner paa Guldaltret for Tronen.

4 Saa steg Røgen af Røgelseofringerne for de helliges Bønner fra Englens Haand op for Guds Ansigt.

5 Og saa tog Englen Ildkarret og fyldte det med Ild fra Altret og slyngede det mod Jorden. Og saa kom der Tordenbrag og Bulder og Lyn og Jordskælv.

6 Saa gjorde de syv Engle med de syv Basuner sig rede til at blæse.

7 Og den første blæste, og saa kom der Hagl og Ild blandet med Blod, og det blev slynget mod Jorden, saa en Tredjedel af Jorden. brændte op, og Tredjedelen af Træerne brændte, og alt grønt Græs brændte.

8 Og saa blæste den anden Engel i Bastro, og saa blev noget som et stort Bjerg brændende i lys Lue styrtet i’ Havet. Og en Tredjedel af Havet blev til Blod,

9 og saa døde en Tredjedel af de Skabninger i Havet, som der var Liv i. Og en Tredjedel af Skibene gik under.

10 Og saa blæste den tredje Engel i Basun, og saa faldt der fra Himlen en stor Stjerne brændende som et Blus. Og den faldt paa en Tredjedel af Floderne og paa Kildevældene.

11 Men Stjernen kaldes ved Navn „Malurten”. Og en Tredjedel af Vandene blev til Malurt, og der var mange af Menneskene, der døde af Vandet, fordi det var blevet besk.

12 Og saa blæste den fjerde Engel i Basun, og saa blev en Tredjedel af Solen ramt og en Tredjedel af Maanen og en Tredjedel af Stjernerne, for at en Tredjedel af dem skulde formørkes og Dagen dølge en Tredjedel af sit Lys og Natten ligesaa.

13 Videre saa jeg, og jeg hørte en Grib, der svævede midt under Himlen, sige højt og lydt: Ve! ve! ve! dam som bor paa Jorden, for de øvrige Basunstød fra de tre Engle, som endnu skal blæse.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesus Kristus' Aabenbaring, som Gud gav ham, for at han skulde vise dem, han har i sin Tjeneste, hvad der maa ske og det snart. Han sendte Bud med sin Engel til sin Tjener Johannes, 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til Efesos-Menighedens Engel: San siger han, som holder de syv Stjerner fast i sin højre Haand, han som færdes midt iblandt de syv Stager af Guld! 2 Jeg kender godt dine […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til Sardes-Menighedens Engel: Saa siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender godt dine Gerninger og ved, du har Navn af at leve, men er dog død. 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 41 Næst efter dette saa jeg et Syn: En Dør stod aaben i Himlen, og den samme Røst, jeg først havde hørt som med Basunklang tale med mig, sagde: Kom herop, saa skal jeg vise dig, hvad der […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development