DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 15

1 Saa, saa jeg et andet Tegn i Himlen, stort og til at undres ved: Syv Engle med syv Plager – de sidste. For med dem blev det ført igennem, Gud varslede om.

2 Og saa, saa jeg som et Hav, gennemsigtigt og blandet med Ild, og dem, som sejrede fra Vilddyret og dets Billede og dets Navns Tal, staaende med Guds Harper ved det gennemsigtige Hav.

3 Og de synger Moses’ Guds Tjeners Sang og Lammets Sang: Store og vidunderlige er dine Gerninger, Herre alraadende Gud! Rette og rigtige er dine Veje du Folkenes Drot!

4 Herre, hvem skulde ikke bæve og prise dit Navn? For du er højhellig alene. For alle Folkene skal komme og knæle for dig. For nu er det blevet aabenbart, hvad du kender for Ret.

5 Næst efter dette saa jeg, Vidnesbyrdets Telt i Himlen ‘ aabnedes,

6 og ud traadte de syv Engle med de syv Plager klædte ‘ i rent blændende hvid Lin og gjordede med Guldbælter om Brystet.

7 Og en af de fire Levende gav de syv Engle syv Guldskaaler fyldte med det Varsel, som er den Guds, der lever i alle Evighedernes Evigheder.

8 Og saa fyldtes Tempelhuset med Røg af Guds Højhed og af hans Vælde. Og ingen kunde gaa ind i Huset, før de syv Engles syv Plager var fuldbyrdede.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 141 Saa, saa jeg et Syn: Lammet staaende paa Sions Bjerg og med det et hundrede og fireogfyrretyve tusinde, som havde dets Navn og dets Faders Navn skrevet paa deres Pander. 2 Og saa […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 171 Saa kom en af de syv Engle med de syv Skaaler og talte med mig. Kom, sagde han, saa skal jeg vise dig Dommen over den store Skøge, som sidder ved mange Strømme. 2 Jordens Konger […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 161 Saa hørte jeg fra Tempelhuset en mægtig Røst sige til de syv Engle: Gaa nu hen og udgyd Guds Varsels de syv Skaaler mod Jorden. 2 Og saa gik den første og udgød sin Skaal mod Jorden, […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 81 Da det saa aabnede det syvende Segl, blev der Tavshed i Himlen omtrent i en halv Time. 2 Og jeg saa de syv Engle, som staar for Guds Ansigt, dens blev der givet syv Basuner. 3 Og […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development