DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 15

1 Saa, saa jeg et andet Tegn i Himlen, stort og til at undres ved: Syv Engle med syv Plager – de sidste. For med dem blev det ført igennem, Gud varslede om.

2 Og saa, saa jeg som et Hav, gennemsigtigt og blandet med Ild, og dem, som sejrede fra Vilddyret og dets Billede og dets Navns Tal, staaende med Guds Harper ved det gennemsigtige Hav.

3 Og de synger Moses’ Guds Tjeners Sang og Lammets Sang: Store og vidunderlige er dine Gerninger, Herre alraadende Gud! Rette og rigtige er dine Veje du Folkenes Drot!

4 Herre, hvem skulde ikke bæve og prise dit Navn? For du er højhellig alene. For alle Folkene skal komme og knæle for dig. For nu er det blevet aabenbart, hvad du kender for Ret.

5 Næst efter dette saa jeg, Vidnesbyrdets Telt i Himlen ‘ aabnedes,

6 og ud traadte de syv Engle med de syv Plager klædte ‘ i rent blændende hvid Lin og gjordede med Guldbælter om Brystet.

7 Og en af de fire Levende gav de syv Engle syv Guldskaaler fyldte med det Varsel, som er den Guds, der lever i alle Evighedernes Evigheder.

8 Og saa fyldtes Tempelhuset med Røg af Guds Højhed og af hans Vælde. Og ingen kunde gaa ind i Huset, før de syv Engles syv Plager var fuldbyrdede.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesus Kristus' Aabenbaring, som Gud gav ham, for at han skulde vise dem, han har i sin Tjeneste, hvad der maa ske og det snart. Han sendte Bud med sin Engel til sin Tjener Johannes, 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til Efesos-Menighedens Engel: San siger han, som holder de syv Stjerner fast i sin højre Haand, han som færdes midt iblandt de syv Stager af Guld! 2 Jeg kender godt dine […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til Sardes-Menighedens Engel: Saa siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender godt dine Gerninger og ved, du har Navn af at leve, men er dog død. 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 41 Næst efter dette saa jeg et Syn: En Dør stod aaben i Himlen, og den samme Røst, jeg først havde hørt som med Basunklang tale med mig, sagde: Kom herop, saa skal jeg vise dig, hvad der […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development