DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 22

1 Saa viste han mig en Flod med Livsvand funklende som Krystal, som udspringer fra Guds og Lammets Trone.

2 Midt i dens Gade og paa begge Flodbredder var Livets Træ, som bærer Frugt tolv Gange, saa det yder sin Frugt hver Maaned. Og Træets Blade tjener til Folkenes Lægedom.

3 Men noget som helst bandlyst skal der ikke være mere. Og Guds og Lammets Trone skal være derinde, og hans Husfolk skal gøre Helligdomstjeneste for ham,

4 og de skal se hans Ansigt, og hans Navn staar paa deres Pander.

5 Og Nat skal der ikke være mere. Og de trænger hverken til Lampelys eller Sollys. For Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal være Konger i alle Evighedernes Evigheder.

6 Saa sagde han til mig: Disse Ord er trofaste og sandfærdige, og for at lade sine Husfolk se, hvad der maa ske, og det snart, udsendte Herren, Profetaandernes Gud sin Engel.

7 Og se, nu kommer jeg snart. Lyksalig den, som passer godt paa det, der staar i denne Bogs Profeti.

8 Det er mig, Johannes, der saa og hørte dette. Og da jeg hørte og saa, kastede jeg mig ned for Englens Fødder, som viste mig dette, for at tilbede ham.

9 Men han siger til mig: Gør det endelig ikke! Jeg hører til den samme Husstand som du og dine Brødre, Profeterne og dem, som passer godt paa det, der staar i denne Bog. Tilbed Gud.

10 Og saa siger han: Forsegl ikke de profetiske Ord, som staar i denne Bog, for Tiden er nær.

11 Lad kun den, som gør Uret, gøre mere Uret og den urene gøre sig mere uren og den redelige blive ved med sin Redelighed og den hellige fremdeles helliges.

12 Se nu kommer jeg snart, og Lønnen har jeg med mig til at betale enhver med, eftersom hans Gerning monne være.

13 Jeg er A og Ø, den første og den sidste, Begyndelsen og Endemaalet

14 Lyksalige de, som vasker deres Klæder, for at deres Kald maa være at raade for Livets Træ, og at Indgangen ad Portene i Staden maa staa dem aabne.

15 Udenfor er Hundene og Giftblanderne, Horkarlene, Morderne og Afgudsdyrkerne og enhver, som øver og elsker Løgn.

16 Jeg, Jesus sendte min Engel for at vidne dette for jer om Menighederne. Jeg er Davids Rod og Æt, den klare Morgenstjerne.

17 Kom! siger Aanden. Og Bruden og den, som hører, sige Kom! Saa komme da, hvo som tørster, og modtage, hvo som tage vil, Livets Vand for ingenting.

18 Jeg vidner for enhver, som hører denne Bogs profetiske Ord: Om nogen føjer noget hertil, saa vil Gud lægge paa ham de Plager, som er opskrevne i denne Bog.

19 Og om nogen tager noget bort af denne profetiske Bogs Ord, saa vil Gud borttage hans Lod i Livets Træ og i den hellige Stad, som der staar skrevet om i denne Bog.

20 Saa siger han, som vidner dette: Ja, nu kommer jeg snart. Amen, ja kom Herre Jesus!

21 Herrens Jesus’ Naade med alle!

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesus Kristus' Aabenbaring, som Gud gav ham, for at han skulde vise dem, han har i sin Tjeneste, hvad der maa ske og det snart. Han sendte Bud med sin Engel til sin Tjener Johannes, 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til Efesos-Menighedens Engel: San siger han, som holder de syv Stjerner fast i sin højre Haand, han som færdes midt iblandt de syv Stager af Guld! 2 Jeg kender godt dine […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til Sardes-Menighedens Engel: Saa siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender godt dine Gerninger og ved, du har Navn af at leve, men er dog død. 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 41 Næst efter dette saa jeg et Syn: En Dør stod aaben i Himlen, og den samme Røst, jeg først havde hørt som med Basunklang tale med mig, sagde: Kom herop, saa skal jeg vise dig, hvad der […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development