DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 2

1 Skriv til Efesos-Menighedens Engel: San siger han, som holder de syv Stjerner fast i sin højre Haand, han som færdes midt iblandt de syv Stager af Guld!

2 Jeg kender godt dine Gerninger og din Møje og din Urokkelighed og ved, at du ledes ved slet Selskab og har prøvet dem, der giver sig ud for Apostle men er det ikke, og har fundet, at de er Løgnere.

3 Og Urokkelighed det har du, og strengt har du haft det for mit Navns Skyld, men har ikke givet tabt.

4 Men det har jeg imod dig, at du har svigtet din første Kærlighed.

5 Saa kom da ihu, hvorfra du er falden, og fat et andet Sind, og gør de Gerninger, du begyndte med. Ellers kommer jeg, og saa gælder det dig, og jeg flytter din Stage fra sit Sted – hvis du ikke latter et andet Sind.

6 Men det har du, at du hader Nikolaiternes Gerninger, som jeg ogsaa hader.

7 Den som har Øre, høre, hvad Aanden siger Menighederne: Den som sejrer, ham vil jeg give at spise af Livets Træ, som er i Guds Paradis.

8 Og skriv til Smyrna-Menighedens Engel: Saa siger den første og den sidste, han som led Døden, men blev levende:

9 Jeg kender godt din Trængsel og din Fattigdom – skønt rig er du og deres Forhaanelse, som giver sig ud for Jøder og er det ikke, men en Satans Synagoge er de.

10 Du skal slet ikke ræddes for det, du kommer til at lide. Se Djævelen kommer og kaster nogen af jer i Fængsel, for at I skal fristes, og ti Dages Trængsel faar I at gennemgaa. Bliv tro selv i Døden, saa giver jeg dig Livets Sejrskrans.

11 Den som har Øre, høre, hvad Aanden siger Menighederne: Den som sejrer, skal den anden Død ingenting gøre.

12 Og skriv til Pergamon-Menighedens Engel: Saa siger han, som har Sværdet tveægget og hvast:

13 Jeg ved godt, hvor du bor, der hvor Satan har sin Trone. Og du holder fast ved mit Navn og har ikke frasagt dig min Tro i Antipas’ Dage, mit Vidne, min trofaste, som blev dræbt hos jer, der hvor Satan bor.

14 Men jeg har lidt imod dig, fordi du har der en og anden, som holder sig til Bileams Lære, han som lærte Balak at lægge den Snare for Israels Sønner at spise Afgudsoffer og drive Hor.

15 Saadan har du ogsaa dem, der holder sig til Nikolaiternes Skole.

16 Fat et andet Sind, ellers kommer jeg snart – og det er dig det gælder – og saa fører jeg Krig imod dem med Sværdet af min Mund.

17 Den som har Øre, høre, hvad Aanden siger Menighederne: Den som sejrer, ham skal jeg give af den skjulte Manna, og jeg skal give ham en hvid Kugle og paa Kulen et nyt Navn skrevet, som ingen kender undtagen den, der faar det.

18 Og skriv til Tyatira-Menighedens Engel: Saa siger Guds Søn med Øjnene som den klare Lue og Fødderne, som ligner hvidglødende Malm:

19 Jeg kender godt dine Gerninger og din Kærlighed og Troskab og Tjeneste og Urokkelighed. Ja flere er dine Gerninger tilsidst blevne end før.

20 Men jeg har det imod dig, at du roligt finder dig i, at Jesabel, Kvinden som kalder sig selv Profet og oplærer dem, som tjener mig, til at fare vild  at hun driver Hor og spiser Afgudsoffer.

21 Og jeg gav hende Tid til at fatte et andet Sind. Men hun vil ikke omvende sig fra sin Løsagtighed.

22 Se jeg kaster hende paa Sygeleje og dem, der driver Hor med hende, i stor Trængsel, hvis de ikke omvender sig fra hendes Gerninger.

23 Og hendes Børn slaar jeg ihjel, og de skal dø. Og saa skal alle Menighederne faa at vide, at jeg er den, der ransager Nyrer og, Hjerter, og saa giver jeg hver især efter, hvad I har gjort.

24 Men jer siger jeg, I andre i Tyatira, saa mange som ikke hylder den Lære, I som ikke ved noget af Satans saakaldte Dybder: Jeg lægger ingen anden Tynge paa jer.

25 Kun det, I har, hold fast paa det, til jeg kommer.

26 Den som sejrer og lige til det sidste passer, hvad jeg gav ham at gøre – kom, jeg vil give ham Myndighed over Hedningerne,

27 og saa skal han vogte dem med Hyrdestav af Jern, som Lerkarrene knuses,

28 som det ogsaa er givet mig af min Fader. Og jeg vil give ham Morgenstjernen.

29 Den som har Øre, høre, hvad Aanden siger Menighederne!

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesus Kristus' Aabenbaring, som Gud gav ham, for at han skulde vise dem, han har i sin Tjeneste, hvad der maa ske og det snart. Han sendte Bud med sin Engel til sin Tjener Johannes, 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til Sardes-Menighedens Engel: Saa siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender godt dine Gerninger og ved, du har Navn af at leve, men er dog død. 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 41 Næst efter dette saa jeg et Syn: En Dør stod aaben i Himlen, og den samme Røst, jeg først havde hørt som med Basunklang tale med mig, sagde: Kom herop, saa skal jeg vise dig, hvad der […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 51 Saa, saa jeg i hans højre Haand, som sad paa Tronen, en Bog beskreven indeni og bagpaa, forseglet med syv Segl. 2 Og saa, saa jeg en vældig Engel, som raabte ud med høj Røst: Hvem er […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development