DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 5

1 Saa, saa jeg i hans højre Haand, som sad paa Tronen, en Bog beskreven indeni og bagpaa, forseglet med syv Segl.

2 Og saa, saa jeg en vældig Engel, som raabte ud med høj Røst: Hvem er værdig til at aabne Bogen og bryde dens Segl?

3 Men der var ingen i Himlen eller paa Jorden eller under Jorden, som kunde aabne Bogen eller se dens Indhold.

4 Og jeg græd saa meget, fordi der ikke fandtes nogen værdig til at aabne Bogen eller se dens Indhold.

5 Men saa siger en af de Ældste til mig: Græd ikke! se Løven af Judas Stamme, Davids Rod har vundet det at aabne Bogen og dens syv Segl.

6 Saa, saa jeg midt imellem de Ældste og Tronen med de syv Levende et Lam staaende, der saa ud til at være slagtet, med syv Horn og med syv Øjne, som er de syv Guds Aander udsendte til hele Jorden.

7 Det kom og tog Bogen af hans højre Haand, som sad paa Tronen.

8 Men idet det tog den, kastede de fire Levende og de fireogtyve Ældste sig ned for Lammet hver med en Harpe og med Guldskaaler fyldte med Røgelse. Det er de helliges Bønner.

9 Og saa synger de en ny Sang: Værdig er du til at tage Bogen og aabne dens Segl, fordi du blev slagtet og købte med dit Blod for Gud ud af hver Stamme og hvert Tungemaal og Broderskab og Borgerskab dem, hvoraf du

10 og gjorde vor Gud et Kongerige, Helligdomstjenere – ja Konger skal de være paa Jorden.

11 Og jeg saa, og jeg hørte. Det var som en Røst af mange Engle trindt om Tronen og de Levende og de Ældste. Og Titusinder i titusindvis og Tusinder i Tusindtal var de,

12 som sagde højt og lydt: Værdigt er Lammet, det slagtede, til at faa Magten, ja, Rigdom og Visdom, Kraft og Ære, Pris og Velsignelse!

13 Og hver Skabning baade det i Himlen og paa Jorden og under Jorden og paa Havet, ja alt i dem hørte jeg sige: Ham, som sidder paa Tronen, og Lammet tilhøre Velsignelsen og Æren og Højheden og Vælden i alle Evighedernes Evigheder i

14 Men de fire Levende sagde: Amen! Og de Ældste kastede sig ned med Hyldning.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 71 Efter dette saa jeg fire Engle staa ved de fire Verdenshjørner og holde fast paa Jordens fire Vinde, for at ingen Blæst skulde blæse paa Jorden eller paa Havet eller paa noget Træ. 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 111 Saa blev der givet mig et Rør, der lignede en Kongestav, med de Ord: Træd frem og maal Guds Tempel og Altret og, hvormange der tilbeder derinde. 2 Men Forgaarden udenfor Templet stød […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 91 Saa blæste den femte Engel i Basun, og saa, saa jeg en Stjerne falden fra Himlen ned paa Jorden. Og Nøglen til Afgrundsbrønden blev den given. 2 Saa aabnede den for Afgrundsbrønden, […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 101 Saa, saa jeg en anden vældig Engel fare ned fra Himlen hyllet i en Sky og med Regnbuen paa sit Hoved. Hans Ansigt var som Solen og hans Fødder som Ildstøtter, 2 og han havde en lille […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development