DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 20

1 Saa, saa jeg en Engel fare ned fra Himlen med Nøglen til Afgrunden og en stor Lænke i Haanden ?

2 Og han greb Lindormen, den gamle Slange, det er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusinde Aar,

3 og saa kastede han ham i Afgrunden og lukkede og forseglede over ham, for at han ikke mere skulde forvilde Folkene, forinden de tusinde Aar er omme. Derefter maa han siden løses for en kort Tid.

4 Saa, saa jeg Troner, og man satte sig paa dem, og det blev dem givet at dømme. Og jeg saa deres Sjæle, som var halshuggede for Jesusvidnesbyrdets og Gudsordets Skyld, og dem som ikke havde bøjet Knæ for Vilddyret eller dets Billede og hellerikke taget Mærket paa deres Pande og i deres Haand – de levede op og blev Konger med den Salvede i tusinde Aar.

5 De andre døde blev ikke levende, før Tusindaaret var omme. Dette er den første Opstandelse.

6 Lyksalig og hellig er den, som er med i den første Opstandelse, dem har den anden Død ingen Magt over, men de skal være Guds og Kristus’ Helligdomstjenere og være Konger med ham i tusinde Aar.

7 Men naar Tusindaaret er omme, skal Satan slippes løs af sit Fængsel,

8 og saa drager han ud at forføre Folkene fra alle fire Verdenshjørner, Gog og Magog, for at samle dem til Krig saa mangfoldige som Havets Sand.

9 Og vidt og bredt rykkede de frem over Jorden og omringede de helliges Lejr og den elskede Stad. Men Ild slog ned fra Himlen og fortærede dem.

10 Og saa blev deres Forfører, Djævelen, kastet i Ild og Svovl-Søen, hvor Vilddyret og Løgnprofeten ogsaa var. Og de skal pines Dag og Nat i alle Evighedernes Evigheder.

11 Saa, saa jeg en stor hvid Trone, og den som sad paa den, fra hvem Jorden og Himlen vilde fly, men fandt ikke det Sted, hvor de kunde være.

12 Og saa, saa jeg de døde, de store med de smaa, staaende for Tronen. Og Bøger opsloges. Og en anden, som er Livets Bog, blev opslaaet. Og saa blev Dommen over de døde udredet af, hvad der stod skrevet i Bøgerne, efter deres Gerninger.

13 Og Havet gav de døde fra sig, som der var, og Døden og Dødsriget gav de døde fra sig, som der var. Og de dømtes hver især efter deres Gerninger.

14 Saa blev Døden og Dødsriget kastede i Ildsøen. Denne, Ildsøen, er den anden Død.

15 Og enhver, som ikke fandtes opskreven i Livets Bog, blev kastet i Ildsøen.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesus Kristus' Aabenbaring, som Gud gav ham, for at han skulde vise dem, han har i sin Tjeneste, hvad der maa ske og det snart. Han sendte Bud med sin Engel til sin Tjener Johannes, 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til Efesos-Menighedens Engel: San siger han, som holder de syv Stjerner fast i sin højre Haand, han som færdes midt iblandt de syv Stager af Guld! 2 Jeg kender godt dine […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til Sardes-Menighedens Engel: Saa siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender godt dine Gerninger og ved, du har Navn af at leve, men er dog død. 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 41 Næst efter dette saa jeg et Syn: En Dør stod aaben i Himlen, og den samme Røst, jeg først havde hørt som med Basunklang tale med mig, sagde: Kom herop, saa skal jeg vise dig, hvad der […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development