DNPS26: Første Johannesbrev 3

1 Se, hvor stor Kærlighed Faderen har skænket os: at vi skal kaldes Guds Børn, og det er vi. Det er derfor, Verden ikke kender os, fordi den ikke kender ham?

2 Kære, Guds Børn er vi allerede nu. Men det har endnu ikke vist sig, hvad vi skal blive til. Det ved vi, at naar det viser sig, bliver vi ligesom han. For vi faar ham at se, som han er.

3 Og enhver, som har dette Haab, bygt paa ham, renser sig selv, ligesom han er ren.

4 Hver den, som med sin Gerning staar paa Syndens Side, staar ogsaa paa Lovløshedens. Og Synden er Lovløsheden.

5 Og I ved, at han kom og lod sig se for at rydde Synden bort, og Synd er der ikke noget af i ham.

6 Hver den, som bliver i ham, gør det ikke. Hver den, som gør det, har hverken set ham eller kendt ham.

7 Smaabørn, lad ingen lede jer vild. Den, som med sin Gerning staar paa Rettens Side, har Retten paa sin Side lige saa vel som han.

8 Den, som med sin Gerning staar paa Syndens Side, har sit Udspring fra Djævelen. For Djævelen har syndet lige fra Begyndelsen. For den Sags Skyld lod Guds Søn sig se, at han skal tage Magten fra Djævelens Gerninger.

9 Hver den, som er Guds baarne Æt, gør det ikke, for hans Sæd bliver ved at være i ham. Ja, han kan ikke gøre det, fordi han er af Byrd Guds Æt.

10 Derpaa kan man kende Guds Børn og Djævelens Børn fra hinanden: Hver den, som ikke med sin Gerning fremmer, hvad Ret er, og den, som ikke elsker sin Broder, har ikke sit Udspring fra Gud.

11 For det er Budskabet, som I hørte fra Begyndelsen, at vi skal elske hverandre.

12 Ikke som Kain havde sit Udspring fra den onde og myrdede sin Broder. Og hvorfor myrdede han ham? Fordi hans Gerninger var onde og hans Broders rette.

13 Og saa maa I ikke undre jer, Brødre, om Verden hader jer.

14 Vi ved, at vi har gjort Skridtet ud af Døden og ind til Livet, fordi vi elsker Brødrene. Den, som ikke elsker nogen, bliver i Døden.

15 Hver den, som hader sin Broder, er Morder, og vi ved, at en Morder har aldrig Evighedsliv blivende i sig.

16 Vi har lært Kærligheden at kende deraf, at han satte Livet til for os. Vi bør ogsaa sætte Livet til for Brødrene.

17 Men den, som har jordisk Velstand og kan se, at hans Broder er trængende, men ingen Medfølelse har med ham — hvordan bliver Guds Kærlighed i ham?

18 Lille Børn! Lad os elske ikke med Ord eller med Tungen, men i Gerning og Virkelighed.

19 Saa skal vi deraf skønne, at af Sandheds Rod er vi rundne. Og vi skal stille vore Hjerter tilfreds for hans Ansigt,

20 fordi, hvad end vort Hjerte dømmer os skyldige i, saa er Gud større end vort Hjerte, og han kender alt.

21 Kære, naar vort Hjerte ikke dømmer os skyldige, saa kommer vi saa frimodigt til Gud.

22 Og hvad vi beder om, det faar vi af ham, fordi vi holder hans Befalinger og retter os efter, hvad der huer ham.

23 Og hans Bud er dette, at vi skal tro paa hans Søns, Jesus’ Kristus’ Navn og elske hverandre, som han gav os Befaling til.

24 Og den, som holder hans Befalinger, ham beholder han i sig og bliver selv i ham. Og det, at han bliver i os, kender vi af Aanden, han har givet os.

DNPS26Læs Resten af Første Johannesbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Johannesbrev 11 Det som var til fra Begyndelsen, det som vi har hørt, det som vi har set for vore Øjne. det som vi saa paa og med Hænderne rørte ved — om Livsordet. 2 Livet viste sig, og vi har set […]
  • DNPS26: Første Johannesbrev 21 Mine Smaa, dette skriver jeg til jer for at afholde jer fra at synde. Men, hvis nogen synder, saa har vi en til at tale vor Sag hos Faderen, Jesus Kristus, som har Retten paa sin […]
  • DNPS26: Første Johannesbrev 41 Kære, stol ikke paa enhver Aand. Nej, prøv først, om Aanderne er fra Gud. For der er opkommet mange falske Profeter i Verden. 2 Guds Aand kan I kende herpaa: Enhver Aand, der bekender […]
  • DNPS26: Første Johannesbrev 51 Hver den, som tror, at Jesus er den Salvede, er af Byrd Guds Æt. Og enhver, som elsker den, hvis baarne Æt han er, elsker ogsaa den, som er hans baarne Æt. 2 At vi elsker Guds Børn, […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development