DNPS26: Første Johannesbrev 4

1 Kære, stol ikke paa enhver Aand. Nej, prøv først, om Aanderne er fra Gud. For der er opkommet mange falske Profeter i Verden.

2 Guds Aand kan I kende herpaa: Enhver Aand, der bekender Jesus Kristus som kommen i kødelig Virkelighed, er fra Gud.

3 Og enhver Aand, som ikke bekender Jesus, er ikke fra Gud, men er Modkristens. Hans Komme har I hørt om, og han er allerede nu i Verden.

4 I har jeres Udspring fra Gud, lille Børn. Og I har vundet Sejr over dem, fordi han, som er i jer, er større end han, som er i Verden.

5 De har deres Rod i Verden. Derfor taler de derefter, og Verden hører dem.

6 Vi har vor Rod i Gud. Den, som kender Gud, hører os. Den som ikke har sin Rod i Gud, hører os ikke. Derpaa kan vi kende Sandhedsaanden og Vildfarelsens Aand fra hinanden.

7 Kære, lad os elske hverandre, fordi Kærligheden har sin Rod i Gud, og enhver, som elsker, er af Byrd Guds Æt og kender Gud.

8 Den, som ikke elsker, har ikke kendt Gud, for Gud er Kærlighed.

9 Guds Kærlighed har vist sig iblandt os derved, at Gud har sendt sin enbaarne Søn til Verden, for at vi ved hans Hjælp skulde leve.

10 Deri bestaar Kærligheden: ikke at vi har fattet Kærlighed til Gud, men at han elskede os og sendte sin Søn til Soning for vore Synder.

11 Kære, naar Gud har elsket os saadan, saa bør vi ogsaa elske hverandre.

12 Aldrig har nogen set Gud. Naar vi elsker hverandre, bliver Gud i os, og hans Kærlighed har naaet sit fulde Maal i os.

13 At vi bliver i ham og han i os, kan vi kende derpaa, at af sin Aand har han meddelt os.

14 Og vi har set det og kan vidne om det, at Faderen har sendt sin Søn til Verdensfrelser.

15 Den, som bekender, at Jesus er Guds Søn, han beholder Gud i sig og Gud ham.

16 Og vi har oplevet og troet paa den Kærlighed, Gud har til os. Gud er Kærlighed, og den, som bliver i Kærligheden, bliver i Gud, og Gud i ham.

17 Dermed har Kærligheden naaet sit fulde Maal hos os, at vi frejdigt kan møde frem paa Dommens Dag, fordi ligesom han er, saadan er vi ogsaa i denne Verden.

18 Frygt er der ikke noget af i Kærligheden, men den fuldkomne Kærlighed driver Frygten. ud. For der er noget af en Straf i Frygten, og den, som er bange, er ikke fuldmoden i Kærligheden.

19 Vi elsker, fordi han først elskede os.

20 Hvis nogen siger, at han elsker Gud, men han hader sin Broder, saa er han en Løgner. For den, der ikke elsker sin Broder, som han har set, kan jo ikke elske Gud, som han ikke har set.

21 Og dette Bud har vi fra ham, at den, som elsker Gud, maa ogsaa elske sin Broder.

DNPS26Læs Resten af Første Johannesbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Johannesbrev 11 Det som var til fra Begyndelsen, det som vi har hørt, det som vi har set for vore Øjne. det som vi saa paa og med Hænderne rørte ved — om Livsordet. 2 Livet viste sig, og vi har set […]
  • DNPS26: Første Johannesbrev 21 Mine Smaa, dette skriver jeg til jer for at afholde jer fra at synde. Men, hvis nogen synder, saa har vi en til at tale vor Sag hos Faderen, Jesus Kristus, som har Retten paa sin […]
  • DNPS26: Første Johannesbrev 31 Se, hvor stor Kærlighed Faderen har skænket os: at vi skal kaldes Guds Børn, og det er vi. Det er derfor, Verden ikke kender os, fordi den ikke kender ham? 2 Kære, Guds Børn er vi […]
  • DNPS26: Første Johannesbrev 51 Hver den, som tror, at Jesus er den Salvede, er af Byrd Guds Æt. Og enhver, som elsker den, hvis baarne Æt han er, elsker ogsaa den, som er hans baarne Æt. 2 At vi elsker Guds Børn, […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development