DNPS26: Første Johannesbrev 2

1 Mine Smaa, dette skriver jeg til jer for at afholde jer fra at synde. Men, hvis nogen synder, saa har vi en til at tale vor Sag hos Faderen, Jesus Kristus, som har Retten paa sin Side.

2 Og han er Soning for vore Synder og ikke alene vore, men hele Verdens.

3 Og at vi har lært ham at kende, kan vi slutte deraf, om vi holder hans Befalinger.

4 Den, som siger: jeg kender ham godt, men ikke holder hans Befalinger, han er en Løgner, og han svarer ikke selv til sine Ord.

5 Men den, som holder hans Ord — sandelig, i ham har Guds Kærlighed naaet sit fulde Maal. Deraf kender vi, at vi er i ham.

6 Den, som siger, at han bliver i ham, skylder ham at færdes, som han selv færdedes.

7 Kære, jeg skriver jer ikke et nyt Bud, men et gammelt Bud, som I fra Begyndelsen havde. Det gamle Bud er det Ord, I dengang hørte.

8 Paa den anden Side skriver jeg jer et nyt Bud, som er fuld Virkelighed i ham og i jer, fordi Mørket viger, og det rette Lys skinner allerede.

9 Den, som siger, at han er i Lyset, men hader sin Broder, han er endnu i Mørket.

10 Den, som elsker sin Broder, bliver i Lyset, og der er ikke noget i ham at ménstødes (forarges) ved.

11 Men den, som hader sin Broder, er i Mørket og gaar omkring i Mørket og ved ikke, hvor han kommer hen, fordi Mørket har blindet hans Øjne.

12 Jeg skriver til jer Smaabørn, fordi I har for hans Navns Skyld faaet Tilgivelse for jeres Synder.

13 Jeg skriver til jer Fædre, fordi I kender godt ham, som har været til fra Begyndelsen. Jeg skriver til jer unge, fordi I har vundet Sejr over den onde.

14 Før skrev jeg til jer Smaabørn, fordi I kender godt Faderen. Jeg skrev til jer Fædre, fordi I kender godt ham, som har været til fra Begyndelsen. Jeg skrev til jer unge, fordi I er stærke, og Gudsordet bliver i jer, og I har overvundet den onde.

15  I skal ikke elske Verden eller det, Verden er fuld af. Naar en elsker Verden, saa bor Faderens Kærlighed ikke i ham.

16 For alt det, Verden er fuld af: det, som ægger Sansernes Lyst og Øjnenes Lyst, og det, som Livet praler med, har man ikke fra Faderen, men fra Verden.

17 Og Verden forgaar med dens Atraa. Men den, som gør, hvad Gud vil, bliver i al Evighed.

18 Smaabørn! Nu lider det paa den sidste Time. Og som I har hørt, at en Modkrist kommer, saa har der ogsaa nu været mange Modkrister, og deraf ved vi, at det lider paa den sidste Time.

19 Fra os er de kommet, men af vore var de ikke. For havde de været af vore, saa var de vel blevet sammen med os. Men det skulde nu vise sig, at ikke alle er af vore.

20 Og I har Salvelse fra den Hellige og kender det godt altsammen.

21 Jeg skriver ikke til jer, fordi I ikke kender Sandheden, men Fordi I kender den, og der kommer aldrig en Løgn af Sandheden.

22 Hvem er vel Løgneren om ikke den, som nægter, at Jesus er den Salvede? Han er den Modkrist, som nægter Faderen og Sønnen.

23 Enhver, som nægter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den, som bekender Sønnen, har Faderen med.

24 Behold I det, I hørte fra Begyndelsen. Hvis I beholder det i jer, som I hørte fra Begyndelsen, saa beholder ogsaa Sønnen og Faderen jer i sig.

25 Og det er Løftet, det han har lovet os: Evighedslivet.

26 Dette skriver jeg til jer om dem, som vildleder jer.

27 Og I — den Salvelse, I har faaet fra ham, dan bliver i jer, og saa behøver I ikke, at nogen skal lære jer noget. Men som hans Salvelse oplærer jer i det altsammen — og det er Sandhed og ikke Løgn – bliv deri, saadan som den lærte jer det .

28 Nu som altid, Smaabørn, bliv i ham, for at vi kan være os selv bekendt, naar han viser sig, og ikke skal blues for ham ved hans Hidkomst.

29 Om vi ved, at han har Retten paa sin Side, saa kan I vel forstaa, at enhver, som i sin Gerning staar paa Rettens Side, er hans baarne Æt.

DNPS26Læs Resten af Første Johannesbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Johannesbrev 11 Det som var til fra Begyndelsen, det som vi har hørt, det som vi har set for vore Øjne. det som vi saa paa og med Hænderne rørte ved — om Livsordet. 2 Livet viste sig, og vi har set […]
  • DNPS26: Første Johannesbrev 31 Se, hvor stor Kærlighed Faderen har skænket os: at vi skal kaldes Guds Børn, og det er vi. Det er derfor, Verden ikke kender os, fordi den ikke kender ham? 2 Kære, Guds Børn er vi […]
  • DNPS26: Første Johannesbrev 41 Kære, stol ikke paa enhver Aand. Nej, prøv først, om Aanderne er fra Gud. For der er opkommet mange falske Profeter i Verden. 2 Guds Aand kan I kende herpaa: Enhver Aand, der bekender […]
  • DNPS26: Første Johannesbrev 51 Hver den, som tror, at Jesus er den Salvede, er af Byrd Guds Æt. Og enhver, som elsker den, hvis baarne Æt han er, elsker ogsaa den, som er hans baarne Æt. 2 At vi elsker Guds Børn, […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development