DNPS26: Romerbrevet 7

1 Eller véd I ikke det, Brødre, — jeg taler til dem, der kender Loven — at Loven raader over Mennesket, saa længe det lever?

2 Hustruen, som har en Mand over sig, er jo med en Lov bundet til den Mand, der er i live; men dør Manden, er hun udslettet af den Lov, der binder til en Mand.

3 Mens Manden lever, skal hun hedde en Skøge, om hun bliver en andens. Men hvis Manden dør, er hun fri fra den Lov og er ikke en Skøge, naar hun bliver en anden Mands.

4 Saadan er det, mine Brødre, ogsaa med jer: I er gennem Kristus Legeme bleven døde for Loven og skal høre en anden til, ham som er opstanden fra de døde, for at vi skal blive frugtbare for Gud.

5 For da vi var stædte i den kødelige Natur, var det Synderne, der med deres Lidenskaber opkomne gennem Loven var virksomme i vore Lemmer til Frugtbarhed for Døden.

6 Nu derimod er vi udslettede af Loven, døde fra det, der holdt os fast, og saa skal vi staa i ny Aandstjeneste og ikke gammel Skrifttjeneste.

7 Hvad skal vi saa sige? Er Loven Synd? Fri os vel! Nej Synden kendte jeg ikke uden gennem Lov. Jeg vidste jo hellevikke noget af Begæringen, hvis Loven ikke havde sagt: Du maa ikke begære.

8 Men saa kom Synden til Udbrud gennem Buddet og fremkaldte i mig al Begæring. For uden Lov er al Synd død.

9 Og jeg levede engang uden Lov, men da Buddet kom, vaktes Synden tillive.

10 Jeg døde, og Buddet, som var til at leve ved, det, fandt jeg, blev mig til Død.

11 For Synden, som brød frem gennem Buddet, sveg mig med Buddet og slog mig ihjel med det.

12 Og saa er Loven hellig og Buddet helligt, retfærdigt og godt.

13 Var det da det gode, der blev mig til Død? Fri os’ vel! Nej Synden var det, for at den skulde lægge sig for Dagen som Synd, der gennem det, der var godt, frembragte Død for mig, for at Synden gennem Buddet skulde blive ret for Alvor syndig.

14 Vi ved jo godt, at Loven er aandelig. Men jeg er kødelig, solgt til at være Synden underlagt.

15 For jeg ved ikke selv, hvad det er, jeg tager mig for. Jeg gør ikke, hvad jeg gerne vil, men hvad jeg hader, det gør jeg.

16 Men naar jeg gør det, jeg ikke gerne vil, saa indrømmer jeg, at Loven er god.

17 Men nu er det ikke længere mig, der sætter det i Værk, men den Synd, som bor i mig.

18 For jeg ved, at i mig — det vil sige i min kødelige Natur — bor ikke det, der er godt. Vilje mangler jeg vel ikke, men det at sætte det gode i Værk.

19 For det gode, jeg vil, gør jeg ikke, men det onde, jeg ikke vil, det gør jeg.

20 Men naar jeg gør det, jeg ikke vil, saa er det ikke længere mig men den Synd, der bor i mig, der sætter det i Værk.

21 Jeg finder altsaa den Lov for mig, naar jeg vil gøre det gode, at det onde holder til hos mig.

22 Min Lyst stemmer vel med Guds Lov, som den jeg er inderst inde.

23 Men jeg ser en anden Lov i mine Lemmer stride imod den Lov, der huer mig bedst, og tage mig tilfange med Syndens Lov, som er i mine Lemmer.

24 Jeg stakkels Menneske! Hvem skal redde mig ud af dette Dødsens Legeme?

25 Gud ske Lov jo gennem Jesus Kristus vor Herre! Selv tjener jeg da, som min Hu staar til, en Guds-Lov, men med don kødelige Natur en Syndslov.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Romerbrevet 141 Tag jer af den svage i Troen uden at sætte jer til Doms over Tanker. 2 Den, som tror, spiser alting, den, som er svag, kun Planteføde. 3 Den, som er spisende, maa ikke ringeagte […]
  • DNPS26: Romerbrevet 61 Hvad skal vi saa sige? Skal vi blive ved med at synde, for at Naaden skal blive mange Gange større? 2 Nej fri os vel? Naar vi er døde af at synde, hvor skulde vi saa leve i det? 3 […]
  • DNPS26: Romerbrevet 131 Hver Sjæl skal bøje sig for overordnede Myndigheder; for der er ingen Myndighed, som ikke kan føres tilbage til Gud, men de, der er til, har Gud bestemt til det, 2 saa den, der sætter […]
  • DNPS26: Romerbrevet 81 Nu er der altsaa ingen Retskrav, de Kristne kan gøres ansvarlige for. 2 For Kristenlivets Aands Lov har løst dig fra Syndens og Dødens Lov. 3 For hvad Loven ikke magtede af den […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development