DNPS26: Johannesevangeliet 21

1 Senere viste Jesus sig igen for Lærlingene ved Tiberiassøen. Det gik saadan til.

2 Der var sammen tilstede Simon Peter og Tomas, Tvilling som han kaldes, og Natanael fra Kana i Galilæa og de to Sebedajossønner og to andre af hans Lærlinge.

3 Simon Peter siger til dem Nu gaar jeg hen og fisker. Saa gaar vi ogsaa med dig. siger de til ham. De gik ud og ombord i Baaden. Men den Nat fik de ingenting.

4 Da det saa allerede begyndte at dages, stod Jesus der paa Strandbredden. Men Lærlingene vidste ikke, at det var Jesus.

5 Saa siger Jesus til dem: I har vel ikke noget at spise tit Brødet, Børn? Nej, svarede de ham.

6 Kast Garnene ud ved Styrbordssiden af Fartøjet, siger han til dem, saa vil I faa. Det gjorde de, og saa kunde de ikke mere hale ind for den Mængde Fisk.

7 Saa siger den Lærling, Jesus elskede, til Peter: Det er Herren. Da Simon Peter hørte, at det var Herren, tog han sin Kjortel paa — for han var upaaklædt — og kastede sig i Søen.

8 De andre Lærlinge kom med Fartøjet. For de var ikke langt fra Land, kun omtrent 200 Alen, og Garnet med Fiskene tog de paa Slæb.

9 Saa gik de i Land, og der ser de saa en Kulild og derved Fiske og Brød til.

10 Jesus siger til dem: Kom saa med noget af den Fisk, I lige har fanget.

11 Simon Peter gik op og halede Garnet ind paa Land fuldt af store Fisk — et hundredetreoghalvtres. Og skønt der var saa mange, gik Garnet dog ikke i Stykker.

12 Kom herhen og spis, siger Jesus til dem. Men der var ingen af Lærlingene, der vovede at spørge ham om, hvem han var. Men de vidste, at det var Herren.

13 Jesus kommer og tager Brødet og giver dem det og Fiskene ligesaa.

14 Det var allerede tredje Gang, Jesus viste sig for Lærlingene efter Opstandelsen af Døde.

15 Da de havde holdt Maaltid, siger Jesus til Simon Peter: Simon Jonas Søn, elsker du mig mere end de andre? Han siger til ham: Ja Herre, du ved, at jeg holder meget af dig. Sørg for mine smaa Lam, siger han til ham.

16 Han siger igen for anden Gang til ham: Simon Jonas Søn elsker du mig? Ja Herre, siger han til ham, du ved, at jeg holder meget af dig. Vogt mine smaa Faar, siger han til ham.

17 Han siger til ham for tredje Gang: Simon Jonas Søn, holder du meget af mig? Peter blev bedrøvet over, at han tredje Gang sagde: „Holder du meget af mig?” Og saa siger han til ham: Herre, du ved alting. Du ved at jeg holder meget af dig. Sørg for mine smaa Faar, siger han til ham.

18 Sandelig sandelig siger jeg dig: Da du var yngre, bandt du selv dit Bælte og gik, hvorhen du selv gerne vilde. Naar du bliver gammel, skal du give Slip, og en anden skal binde dit Bælte og føre dig derhen, hvor du ikke gerne vil.

19 Det sagde han for at hentyde til den Død, han skulde ære Gud med. Og da han havde sagt det, siger han til ham: Følg mig.

20 Idet Peter vender sig om, ser han den Lærling, Jesus elskede, følge bagefter, han som ogsaa, da de spiste, laa ham næst, og sagde: Hvem er det, der forraader dig?

21 Ham ser Peter, og saa siger han til Jesus: Herre, hvordan vil det gaa ham?

22 Jesus siger til ham: Om jeg ogsaa vil, at han skal blive, til jeg kommer, hvad kan det gøre dig? Følg du mig.

23 Saa kom det Ord ud blandt Brødrene: „Den Lærling dør ikke”. Men Jesus sagde ikke til ham: „Han dør ikke”; men: „Om jeg ogsaa vil, at han skal blive til jeg kommer. Hvad kan det gøre dig?

24 Det er den Lærling, som har vidnet om disse Ting og skrevet det op. Og vi ved at hans Vidnesbyrd er sandt.

25 Der er meget andet, Jesus har gjort; saa hvis det skulde skrives op et og hvert, saa tror jeg ikke, hele Verden kunde rumme de Bøger, der maatte skrives.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannesevangeliet 201 Den første Dag i Ugen, saa tidligt, at det endnu var mørkt, kommer Maria fra Magdala til Graven og ser Stenen borttagen fra Graven. 2 Saa løber hun og kommer til Simon Peter og til […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 131 Før Paaskefesten vidste Jesus, at nu var hans Time slaaet, og han maattte bort fra denne Verden, bort til Faderen. Men sine egne her i Verden dem havde han elsket, og dem elskede han til […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 61 Sidenefter drog Jesus bort over paa den anden Side af Tiberiassøen i Galilæa. 2 Og en stor Skare fulgte ham, fordi de saa de Tegn, han gjorde med de Syge. 3 Men Jesus gik op paa […]
  • 23. januar: Hvorfor gik han ud af båden? HVORFOR GIK HAN UD AF BÅDEN? Han sagde: »Kom!« Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus.(Matt 14:29) Dette er en af de fantastiske fortællinger i vores Bibel, som […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development