DNPS26: Matthæusevangeliet 2

1 Efter at Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes’ Dage, viste der sig i Jerusalem Vismænd fra Østerland,

2 som sagde: Hvor er Jødernes nyfødte Konge? For vi har set hans Stjerne i Østerland, og nu er vi komne for at hylde ham.

3 Da Kong Herodes hørte det, satte det ham i hæftig Bevægelse og hele Jerusalem med ham.

4 Og han samlede alle de ypperstepræstelige og Folkets Skriftlærde og spurgte dem ud om, hvor den Salvede skulde fødes.

5 De sagde til ham: I Betlehem i Judæa. For saadan staar der skrevet ved Profeten.

6 Og du Betlehem i Judas Land, ingenlunde den ringeste blandt Judas Høvdingsæder. For fra dig skal en Høvding opkomme, og han skal vogte som Hyrde mit Folk Israel”.

7 Da lod Herodes hemmeligt Vismændene kalde og spurgte dem nøje ud om, hvor længe det var, siden Stjernen viste sig.

8 Og saa sendte han dem til Betlehem og sagde: Gaa nu hen og skaf jer nøje Underretning om Barnet. Og naar I finder det, saa lad mig det vide, for at jeg ogsaa kan komme og gøre Knæfald for det.

9 De gjorde, som Kongen sagde, og drog afsted. Og Stjernen, som de havde set i Østerland, se den gik forud for dem, til den stod over det Sted, hvor Barnet var.

10 Og det var dem en overmaade stor Glæde, da de saa Stjernen.

11 Og da de saa kom ind i Huset, saa de Barnet tilligemed dets Moder Maria, og de kastede sig ned og gjorde Knæfald for det. Og saa aabnede de deres Gemmer og bragte ham Gaver: Guld og Røgelse og Myrra.

12 Saa blev de advarede af Gud i en Drøm imod at vando tilbage til Herodes, og ad en anden Vej drog de bort til deres Land.

13 Straks efter at de var bortrejst, viser der sig brat i Drømme for Josef en Herrens Engel, som siger: Bryd op med Barnet og dets Moder og fly til Ægypten, og bliv der, til jeg siger dig til. For Herodes vil søge efter Barnet for at slaa det ihjel.

14 Saa brød han op med Barnet og dets Moder om Natten og drog bort til Ægypten

15 og blev der til Herodes’ Død, for at det skulde gaa i Opfyldelse, som er talt gennem Profeten: „Fra Ægypten kaldte jeg min Søn.”

16 Da Herodes saa, at Vismændene havde narret ham, blev ban meget vred og sendte Folk ud for at myrde alle Drengebørn i Betlehem og i hele Egnen deromkring fra to Aars Alderen og derunder svarende til den Tid, han havde skaffet sig nøje Underretning om af Vismændene.

17 Da gik det i Opfyldelse, som er talt gennem Profeten Jeremias:

18 Der hørtes en Røst i Rama, Graad og megen Klage. Rakel græd over sine Børn og vilde ikke lade sig trøste, for de er ikke til mere”.

19 Men da Herodes var død, viser en Herrens Engel sig i Drømme for Josef i Ægypten

20 og siger: Bryd op med Barnet og dets Moder, og kom til Israels Land. For nu er de døde, som stræbte Barnet efter Livet.

21 Saa brød han op med Barnet og dets Moder og kom til Israels Land.

22 Men da han hørte, at Arkelans nu var Konge over Judæa i sin Fader Herodes’ Sted, turde han ikke komme der, og efter Guds Vink i Drømme, drog han bort til Galilæas Omraade.

23 Der kom han saa og bosatte sig i en By, som hedder Nasaret, for at det, som er sagt gennem Profeterne, skulde gaa i Opfyldelse, fordi han skulde kaldes Nasaræer.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Matthæusevangeliet 11 Jesus Kristus, Davids Søns, Abrahams Søns, Saga. 2 Abraham blev Fader til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans Brødre. 3 Juda blev ved Tamar Fader til Fares og Sara. Fares […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 31 Ved den Tid kommer Døberen Johannes og udraaber i Judæas Ørk: 2 Omvend jer, for Himlenes Rige er nær! 3 For det er ham, Profeten Jesaja har talt om med de Ord: Hør, der er en der […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 41 Da førtes Jesus af Aanden ud i Ørken for at blive fristet af Djævelen. 2 Og efter at han havde fastet i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter led han omsider Sult, 3 Og saa kom […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 51 Da han saa de forsamlede Skarer, gik han op paa Bjerget og satte sig ned, og hans Lærlinge kom hen til ham. 2 Og saa tog han til Orde og underviste dem. 3 Lyksalige, sagde han, er […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development