DNPS26: Matthæusevangeliet 20

1 For Himlenes Rige ligner en Herremand, som gik ud ved Daggry for at leje Arbejdere til sin Vingaard.

2 Da han saa var bleven enig med Arbejderne om en Denar i Dagløn, sendte han dem til sin Vingaard.

3 Og da han gik ud ved den treje Time, saa han andre staa ledige paa Torvet,

4 og til dem sagde han: Gaa I ogsaa hen i Vingaarden, saa skal jeg give jer, hvad rimeligt kan være.

5 Saa gik de derhen. Da han igen gik ud ved den sjette og den niende Time, gjorde han ligesaa.

6 Ved den elfte Time kom han og fandt andre staaende der, og saa siger han til dem: Hvorfor staar I ledige her hele Dagen?

7 Fordi ingen har lejet os, sagde de til ham. Gaa I ogsaa hen i Vingaarden, siger han til dem.

8 Om Aftenen siger Vingaardsherren til sin Opsynsmand: Kald paa Arbejderne og udbetal dem Lønnen, og først de sidste, tilsidst de første.

9 Saa kom de fra den elfte Time, og de fik hver en Denar.

10 Da saa de første kom, mente de, at de skulde have mere. Men de fik ogsaa hver en Denar.

11 Da de fik det, gav de ondt af sig overfor Arbejdsherren.

12 De sidste der, sagde de, har kun været med én Time, og saa har du ligestillet dem med os, som har baaret Dagens Byrde og Hede.

13 Men han svarede en af dem: Min gode Mand. jeg gør dig ikke Uret. Er du ikke bleven enig med mig om en Denar.

14 Gaa du med dit. Jeg har nu Lyst til at give denne sidste ligesom dig.

15 Eller har jeg ikke Lov til at gøre med mit, hvad jeg har Lyst til. Eller er dit Øje ondt, fordi jeg er god?

16 Saadan skal de sidste gaa forud, og de første blive bagefter.

17 Da Jesus var ved at drage til Jerusalem, tog han de tolv tilside og sagde til dem paa Vejen:

18 Nu drager vi til Jerusalem, og saa skal Menneskesønnen gives Ypperstepræsteskabet og de Skriftlærde i Vold,

19 og de vil dømme ham til Døden. Og saa vil de give ham Hedningene i Vold for at blive haanet og pisket og korsfæstet. Men paa den tredje Dag skal han opstaa.

20 I det samme kom Sebedaiossønnernes Moder til ham med sine to Sønner og gjorde Knæfald og udbad sig en Gunst af ham.

21 Hvad ønsker du, sagde han til hende: Hun siger til ham: Sig, at disse mine to Sønner skal have Sæde i dit Kongerige en ved din højre og en ved din venstre Side.

22 Men Jesus svarede hende: I ved ikke, hvad I beder om. Kan I tømme det Bæger, jeg skal tømme? Det kan vi, siger de til ham.

23 Han siger til dem: Mit Bæger skal I vel tømme. Men det at sidde ved min højre og venste Side tilkommer det ikke mig at give, men det tilfalder dem, det er tiltænkt af min Fader.

24 Da de ti hørte det, tog de to Brødre det ilde op.

25 Men Jesus sammenkaldte dem og sagde: I ved, at Folkenes Fyrster gør sig til Herrer over dem, og de store tiltager sig Myndighed over dem.

26 Saadan skal det ikke være blandt jer, men den, som gerne vil blive stor iblandt jer, skal være jeres Tjener,

27 og den, som gerne vil være ypperst iblandt jer, skal være jeres Træl.

28 Ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit Liv til Løsepenge for mange.

29 Da de drog ud af Jeriko, fulgte der en stor Skare med ham.

30 Og saa sidder lige der to blinde ved Vejen, og da de hørte, at Jesus kom forbi, raabte de: Hav Barmhjertighed med os, Herre Davids Søn!

31 Mængden viste dem tilbage for at faa dem til at tie. Men de raabte end mere: Forbarm dig over os Herre Davids Søn!

32 Men’ Jesus stod stille og kaldte paa dem og sagde: Hvad vil I, jeg skal gøre for jer?

33 Herre, siger de til ham, at vi maa faa vore Øjne aabnede.

34 Saa fik Jesus Medynk med dem og rørte ved deres Øjne, og saa blev de straks seende og fulgte ham.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Matthæusevangeliet 11 Jesus Kristus, Davids Søns, Abrahams Søns, Saga. 2 Abraham blev Fader til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans Brødre. 3 Juda blev ved Tamar Fader til Fares og Sara. Fares […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 21 Efter at Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes' Dage, viste der sig i Jerusalem Vismænd fra Østerland, 2 som sagde: Hvor er Jødernes nyfødte Konge? For vi har set hans […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 31 Ved den Tid kommer Døberen Johannes og udraaber i Judæas Ørk: 2 Omvend jer, for Himlenes Rige er nær! 3 For det er ham, Profeten Jesaja har talt om med de Ord: Hør, der er en der […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 41 Da førtes Jesus af Aanden ud i Ørken for at blive fristet af Djævelen. 2 Og efter at han havde fastet i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter led han omsider Sult, 3 Og saa kom […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development