DNPS26: Markusevangeliet

 • DNPS26: Markusevangeliet 1
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Begyndelsen til Jesus Kristus’ (Guds Søns) Glædesbudskab. 2 Se nu sender jeg min Engel foran dig, som skal bane Vejen for dig”, som skrevet staar hos Profeten Jesaja: 3 „Hør, der er en der raaber i ørken: Gør nu Herrevejen rede, snorrette skal I gøre hans Stier!” 4 Johannes traadte frem, han som døbte […]

 • DNPS26: Markusevangeliet 2
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Efter at han var kommen tilbage til Kafarnaum, spurgtes det i Løbet af nogen Dage, at han var hjemme. 2 Saa strømmede der saa mange sammen, at der ikke længere var Plads til dem, ikke engang udenfor Døren. Og han talte til dem om Ordet. 3 Og saa kommer de og bringer en gigtlammet […]

 • DNPS26: Markusevangeliet 4
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Saa begyndte han igen at undervise ved Stranden, og der strømmer en usædvanlig stor Mængde sammen hos ham, saa han maatte gaa ombord i en Baad og sidde ude paa Søen. Og hele Forsamlingen var paa Land ved Strandbredden. 2 Og saa underviste han dem vidtløftigt i Lignelser, og saadan sagde han i sin […]

 • DNPS26: Markusevangeliet 7
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Saa samledes Farisæerne om ham og med dem nogen af de skriftlærde fra Jerusalem. 2 Og de saa nogen af hans Lærlinge nyde deres Maaltid med vanhellige, det vil sige uvaskede Hænder. 3 Ellers holder Farisæerne og alle Judæerne fast ved de gamles Overlevering og spiser aldrig uden idelig at vaske Hænderne. 4 Og […]

 • DNPS26: Markusevangeliet 11
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Da de saa nærmer sig til Jerusalem og til Betania over Oliehavebjerget, sender han to af sine Lærlinge afsted. 2 Gaa hen i den Landsby lige for jer, siger han til dem, saa finder I straks, naar I kommer derind, en Æselplag bunden, som endnu aldrig noget Menneske har redet paa. Løs den, og […]

 • DNPS26: Markusevangeliet 14
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 To Dage efter var det Paaske og det usyrede Brøds Fest, og Ypperstepræsteskabet og de skriftlærde søgte Udvej til, hvordan de skulde gribe ham med List og slaa ham ihjel. 2 For de tænkte som saa: Ikke under Festen, for at der ikke skal blive Folkeuroligheder. 3 Mens han var i Betania i Simon […]

 • DNPS26: Markusevangeliet 15
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Straks ved Daggry holdt Ypperstepræsteskabet Samraad med de Ældste og de skriftlærde og hele Raadet og førte Jesus bunden bort og overgav ham til Pilatus. 2 Og saa spurgte Pilatus ham: Er du Jødernes Konge? Han svarede ham Ja, som du siger. 3 Og Ypperstepræsteskabet anklagede han for saa meget. 4 Pilatus spurgte ham […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development