DNPS26: Markusevangeliet 2

1 Efter at han var kommen tilbage til Kafarnaum, spurgtes det i Løbet af nogen Dage, at han var hjemme.

2 Saa strømmede der saa mange sammen, at der ikke længere var Plads til dem, ikke engang udenfor Døren. Og han talte til dem om Ordet.

3 Og saa kommer de og bringer en gigtlammet hen til ham baaren af fire Mænd.

4 Og da de ikke kunde faa ham frem for Mængden, tog de Taget fra der, hvor han var, og brød igennem og firede Sengen, som den gigtlammede laa paa, ned.

5 Og da Jesus saa deres Tro, siger han til den gigtsvage: Barn, dine Synder tilgives dig.

6 Men der var nogen af de Skriftlærde, som sad der og tænkte saadan om det i deres Hjerte:

7 Hvor kan han dog tale saadan? Det er Gudsbespottelse. Hvem kan give Syndsforladelse uden Gud alene?

8 Jesus var straks i sin Aand vidende om, at de tænkte saadan ved sig selv, og han siger til dem: Hvorfor tænker I saa i jeres Hjerte?

9 Hvad er lettest, at sige til den gigtlammede: dine Synder tilgives dig, eller at sige: rejs dig op og tag dit Leje og gaa?

10 Men I skal faa at vide, at Menneskesønnen har Myndighed paa Jorden til at give Syndsforladelse, og saa siger han til den gigtsvage:

11 Rejs dig op, siger jeg dig, og tag dit Leje, og gaa hjem.

12 Og saa rejste han sig og tog straks Lejet op og gik ud for alles øjne, saa de blev alle slaaet af Forbavselse og priste Gud og sagde: Det har vi aldrig set Mage til.

13 Saa gik han ud igen og ned til Stranden. Og hele Forsamlingen kom til ham, og han underviste dem.

14 Og som han gik forbi, saa han Levi Alfaios’ Søn sidde og passe Toldboden, og saa siger han til ham: Følg mig. Og saa stod han op og fulgte ham.

15 Og saa træffer det sig, at, han er tilbords i hans Hjem, og mange Toldere og syndefulde Mennesker var tilbords med Jesus og med hans Lærlinge. For der var mange, og de fulgte ham.

16 Der var ogsaa Skriftlærde af Farisæerpartiet, der fulgte ham, og da de ser, at han spiste sammen med Toldere og syndefulde Mennesker, sagde de til hans Lærlinge.: Han spiser og drikker jo med Toldere og syndefulde Mennesker.

17 Da Jesus hørte det, siger han til dem: De raske trænger ikke til Læge, men de, som ikke har det godt. Jeg er ikke kommen for at kalde ad fejlfri men Syndere.

18 Saa holdt Johannes’ Lærlinge og Farisæerne Faste, og saa kommer de og siger til ham: Hvorfor faster Johannes’ Lærlinge og Farisæernes Lærlinge, men dine Lærlinge faster ikke?

19 Saa sagde Jesus til dem: Kan vel Brudefølget faste, saalænge Brudgommen er hos dem? I al den Tid de har Brudgommen hos sig, kan de ikke faste.

20 Men der kommer de Dage, da Brudgommen føres bort fra dem, og saa skal de faste paa den Dag.

21 Ingen bøder med en Lap af ukrympet Tøj paa en gammel Klædning. For saa river det, der dækker Hullet, mere løs af den, det ny af det gamle, og Flængen bliver værre.

22 Og ingen kommer ny Vin paa gamle Skindsække. For saa sprænger Vinen Sækkene, og Vinen gaar tabt og Sækkene med.

23 Engang gik han paa Sabbatsdagen gennem Kornmarkerne, og saa begyndte hans Lærlinge at plukke Aks undervejs.

24 Saa sagde Farisæerne til ham: Se, de gør noget paa Sabbaten, som ikke er tilladt.

25 Saa siger han til dem: Har I aldrig læst, hvad David gjorde, da han ikke havde noget og led Sult med sit Følge?

26 Hvordan han gik ind i Guds Hus, da Abjatar var Ypperstepræst, og spiste Skuebrødene, som ingen andre end Præsterne har Lov til at spise. Og han gav ogsaa sine Ledsagere.

27 Og saa sagde han til dem: Sabbaten er bleven til for Menneskenes Skyld og ikke Mennesket for Sabbatens Skyld.

28 Og saa er Menneskesønnen ogsaa Herre over Sabbaten.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Markusevangeliet 11 Begyndelsen til Jesus Kristus' (Guds Søns) Glædesbudskab. 2 Se nu sender jeg min Engel foran dig, som skal bane Vejen for dig", som skrevet staar hos Profeten Jesaja: 3 „Hør, der […]
  • DNPS26: Markusevangeliet 31 Saa kom han igen ind i en Synagoge, og der var der en Mand, som havde en vissen Haand. 2 Og de passede paa ham, om han helbredte ham paa Sabbatsdagen, for at de kunde fure Klagemaal […]
  • DNPS26: Markusevangeliet 41 Saa begyndte han igen at undervise ved Stranden, og der strømmer en usædvanlig stor Mængde sammen hos ham, saa han maatte gaa ombord i en Baad og sidde ude paa Søen. Og hele Forsamlingen […]
  • DNPS26: Markusevangeliet 51 Saa kom de over til Gergesenernes Land paa den anden Side af Søen. 2 Og da de var gaaet i Land, kom der ham straks imøde ud af Gravene en Mand med en uren Aand, 3 som havde sin […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development