DNPS26: Første Thessalonikerbrev 1

1 Fra Paulus og Silvanus og Timoteos til Tessalonikernes Menighed i Gud Fader og Herre Jesus Kristus. Naade være med jer og Fred

2 Vi takker Gud altid for jer alle, naar vi kommer jer i Hu under vore Bønner

3 og stadig mindes, hvor virksom jeres Tro har været, hvor utrættelig jeres Kærlighed og hvor urokkeligt jeres Haab: vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Ansigt.

4 Vi ved det jo Brødre, Gud har kær, hvad det er, I har forud for andre.

5 For vort Glædesbud kom ikke til jer med Ord alene, men i Kraft og i Helligaand og med megen Overbevisning deri. I ved jo, hvordan vi kom og bar os ad hos jer for jeres Skyld.

6 Og I modtog Ordet under megen Trængsel med Helligaands Fryd og Glæde og kom til at ligne os og Herren,

7 saa I er tilevne et Forbillede for alle de troende i Makedonien og Akaja.

8 For fra jer har Herrens Ord genlydt ikke blot i Makedonien og Akaja, men allesteds har den Tro, I har paa Gud, udbredt sig, saa vi behøver ingenting at sige.

9 For de fortæller selv om vor Optræden hos jer og om, hvordan I vendte om til Gud, fra Afguderne til at tjene en levende og virkelig Gud

10 og bie paa hans Søn fra Himlene, ham, som han vakte op af Døde. Jesus, som frier os fra den forestaaende Vrede.

 

Læs resten af Første Thessalonikerbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

 

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 21 I véd jo selv, Brødre, at det var ikke spildt Umage, da vi optraadte hos jer. 2 Tværtimod, skønt vi, som I véd, i Forvejen havde døjet Lidelser og Mishandlinger i Filippi, havde vi […]
  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 31 Da vi ikke mere kunde holde det ud, foretrak vi derfor at blive alene tilbage i Aten 2 og afsende Timoteos vor Broder, Guds haandgangne Mand med Kristus' Glædesbudskab, for at styrke […]
  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 41 Endvidere Brødre, beder vi jer saa og opmuntrer jer i Herre Jesus: Som I har lært af os, hvordan I bør færdes til Guds Velbehag — hvad I jo ogsaa gør — saadan skal I gøre det endnu […]
  • DNPS26: Første Thessalonikerbrev 51 Men hvorlænge Ventetiden skal vare, og hvornaar det skal være, behøver I ikke, at der skal skrives til jer om. 2 For I ved det godt selv, at Herrens Dag kommer som en Tyv ved […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development