DNPS26: Matthæusevangeliet 28

1 Da Sabbaten led, og det gryede ad den første Dag i Ugen, kom Maria fra Magdala og den anden Maria for at se til Graven.

2 Og saa kom der med et stærkt Jordskælv. For en Herrens Engel for ned fra Himlen og gik hen og væltede Stenen fra og sad paa den,

3 Hans Skikkelse var som et Lyn og hans Klædning saa hvid som Sne.

4 Af Skræk for ham bævede de, der holdt Vagt, og blev som døde.

5 Englen sagde til Kvinderne: I skal ikke være bange, for jeg ved, at det er Jesus, den korsfæstede, I søger.

6 Han er ikke her, for han er opstanden, som han har sagt. Kom og se det Sted, hvor han laa.

7 Og skynd jer og gaa hen og sig til hans Lærlinge, at han er opstanden fra de døde, og nu gaar han forud for jer til Galilæa. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.

8 Saa skyndte de sig bort fra Graven, og baade bange og meget glade lob de for at bringe hans Lærlinge Bud.

9 I det samme kom Jesus dem i mode og sagde Goddag! Men de gik nær hen og greb hans Fødder og kastede sig paa Knæ for ham.

10 Saa siger Jesus til dem: I skal ikke være bange. Gaa, bring mine Brødre Bud om, at de skal drage til Galilæa, og der skal de se mig.

11 Mens de saa gik bort, kom lige nogen af Vagtmandskabet ind i Byen og meldte Ypperstepræstekabet alt det, der var sket.

12 Saa samledes de med de Ældste og holdt Raad og tog og gav Soldaterne rigeligt med Penge

13 og sagde: I skal sige, at hans Lærlinge kom om Natten og stjal ham, mens I sov.

14 Og hvis dette kommer Landshøvdingen for Øre, saa skal vi jævne det og holde jer fri for alle Bekymringer.

15 De tog imod Pengene og gjorde, som de havde lært. Og saadan gik Ordet hos Jøderne til den Dag idag.

16 De elleve drog til Galilæa til det Bjerg, hvor Jesus havde sat dem Stævne.

17 Og da de saa ham, tilbad de ham. Men der var dem, der tvivlede.

18 Saa traadte Jesus frem og talte til dem og sagde: Al Magt i Himlen og paa Jorden er mig given.

19 Gaa hen og tag alle Folkeslag i Lære ved at døbe dem til Faderens og Sønnens og Helligaandens Navn,

20 og lære dem at holde alt, hvad jeg har paalagt jer. Og jeg er altid med jer lige til Verdens Ende.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Matthæusevangeliet 11 Jesus Kristus, Davids Søns, Abrahams Søns, Saga. 2 Abraham blev Fader til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans Brødre. 3 Juda blev ved Tamar Fader til Fares og Sara. Fares […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 21 Efter at Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes' Dage, viste der sig i Jerusalem Vismænd fra Østerland, 2 som sagde: Hvor er Jødernes nyfødte Konge? For vi har set hans […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 31 Ved den Tid kommer Døberen Johannes og udraaber i Judæas Ørk: 2 Omvend jer, for Himlenes Rige er nær! 3 For det er ham, Profeten Jesaja har talt om med de Ord: Hør, der er en der […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 41 Da førtes Jesus af Aanden ud i Ørken for at blive fristet af Djævelen. 2 Og efter at han havde fastet i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter led han omsider Sult, 3 Og saa kom […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development