DNPS26: Kolossenserbrevet 3

1 Er I da oprejste med Kristus, saa maa I hige efter det histoppe, hvor Kristus sidder ved Guds højre Haand,

2 sætte jeres Hu til det histoppe, ikke det hernede paa Jorden. For

3 I døde jo og har jeres Liv skjult med Kristus i Gud.

4 Naar Kristus, jeres Liv, aabenbarer sig, skal ogsaa I med ham aabenbares i Højhed.

5 Saa lad da de jordbundne Lemmer dø: Løsagtighed, Urenhed, Sanselighed, lastefuld Lyst og slig Pengegriskhed, som er Afgudsdyrkelse.

6 Det er det, der nedkalder Guds Vrede,

7 og det gav I jer ogsaa af med, da det var sligt, I levede i.

8 Men det skal ogsaa I nu aflægge altsammen: Vred, truende, ondskabsfuld, spottende, ærerørig Snak — bort med det af jeres Mund.

9 Lyv ikke hinanden paa. I har jo afført jer det gamle Menneske, og hvad det tager sig for,

10 og iført jer det nye, det som bliver nyt igen til at vide god Besked i sin Skabers Billede.

11 Og der er ikke Hellener og Jøde, omskaaren og uomskaaren, Barbar, Skythe, Træl, fri, men Kristus alt og i alle.

12 Saa ifør jer da som Guds udvalgte hellige og hjertenskære inderlig Barmhjertighed, Tjenstvillighed, Ydmyghed, Stilfærdighed, Taalsomhed,

13 saa I bærer over den ene med den anden og tilgiver hverandre, om nogen har noget at klage paa nogen. Ligesom Kristus tilgav jer, saadan skal I ogsaa gøre.

14 Over alt det andet Kærligheden, den er Baandet, Fuldkommenheden binder med.

15 Og saa skal i jeres Hjerter Kræfterne lade sig lede af Kristus’ Fred, den I ogsaa er indbudte til i et Legeme. Og skøn derpaa med Taknemlighed.

16 Lad Kristus’ Ord bo hos jer i rigt Maal, saadan at I i al Visdom underviser og retleder hverandre med Salmer og Lovsange og Viser med Aand, saa jeres Hjerter genlyder af Sang for Gud i Naadestanden.

17 Og hvad I saa end tager jer for i Ord eller Gerning, gør det altsammen i Herre-Jesus-Navnet, saa I siger Gud Fader Tak gennem ham.

18 Hustruer! I skal rette jer efter jeres Mænd, som det sømmer sig i Herren.

19 Mænd! I skal elske jeres Hustruer og ikke være uvenlige imod dem.

20 Børn! I skal lyde jeres Forældre i et og alt; for det er saa fornøjeligt i Herren.

21 Forældre! I maa ikke plage jeres Børn, for at de ikke skal blive kede af det.

22 Trælle! I skal i et og alt lyde jeres jordiske Herrer, ikke paa Skrømt, men af et ærligt Hjerte af Frygt for at gøre Herren imod.

23 Hvad I end har for, saa tag fat med Liv og Lyst, som var det for Herren og ikke for Mennesker.

24 For I ved jo, at den Løn, I til Gengæld faar af Herren, er Arve-retten. Tjen Kristus som jeres Herre.

25 For den, som gør Uret, ham falder den Uret, han gør, tilbage paa, og der er ingen Personsanseelse.

 

Læs resten af Kolossenserbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Kolossenserbrevet 11 Fra Paulus, Kristus-Jesus-Apostel, fordi Gud vilde det saa, og fra Broderen Timoteos — 2 til de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossai. Naade være med jer og Fred fra Gud vor […]
  • DNPS26: Kolossenserbrevet 21 For jeg vil gerne, I skal vide, hvor haardt jeg maa stride for jer og for dem i Laodikia, ja for alle dem, der ikke har set mit Ansigt i legemlig Forstand, 2 for at Hjerterne fast […]
  • DNPS26: Kolossenserbrevet 41 Herrer! I skal yde jeres Trælle, hvad Ret og billigt er, da I ved, at I selv har en Herre i Himlen. 2 Hold jer fast til Bønnen, aarvaagne i den med Taksigelse. 3 Og bed for os om, […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 141 Stræb efter Kærligheden; men kappes om Aandsgaverne og mest at komme til at profetere. 2 For den, som taler i et Tungemaal, taler til Gud og ikke til Mennesker. For der er ingen, der […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development