DNPS26: Kolossenserbrevet 4

1 Herrer! I skal yde jeres Trælle, hvad Ret og billigt er, da I ved, at I selv har en Herre i Himlen.

2 Hold jer fast til Bønnen, aarvaagne i den med Taksigelse.

3 Og bed for os om, at Gud vil med en Indgangsdør for Ordet aabne os Adgang til at tale om Kristus’ Hemmelighed — for hvis Skyld jeg endog er bunden —

4 for at jeg kan aabenbart tale om den, som jeg bør.

5 Skik jer viselig overfor de udenforstaaende, og køb den gunstige Tid for det, den koster.

6 Jeres Ord skal altid være tiltalende, krydret med Salt, saa I ved, hvordan I har at svare hver især.

7 Tykikos den kære Broder og trofaste Hjælper, som tjener sammen med mig i Herren, vil meddele jer alting om, hvordan det gaar mig.

8 Jeg sender ham til jer for det samme, for at I skal faa alting at vide om os og faa af ham den Opmuntring, I hjerteligt trænger til,

9 og med ham den kære troende Broder Onesimos, som er en af jeres De skal lade jer vide, hvordan alt staar til her.

10 Jeg skal hilse jer fra min Medfange Aristarkos og fra Barnabas’ Søskendebarn Markus, om hvem I har faaet Breve — kommer han til jer, saa tag vel imod ham —

11 og fra Jesus, som de kalder Justus. Af Omskærelsen er disse de eneste af mine Medarbejdere for Guds Rige, der har oplivet mig.

12 Saa skal jeg hilse jer fra Epafras, som er en af jeres og tjener Kristus Jesus, mens han altid strider for jer i sine Bønner, for at I maa staa fast uden at slaa af paa Fuldkommenheden eller mangle noget i Oplysning om, hvad der er Guds Vilje.

13 For det Vidnesbyrd giver jeg ham, at han gør sig megen Ulejlighed for jer og for dem i Laodikia og Hierapolis.

14 Jeg skal hilse jer fra den kære Lukas, Lægen og fra Demas.

15 Hils Brødrene i Laodikia og Nymfas og Menigheden der, hvor de bor.

16 Og naar Brevet er oplæst hos jer, sørg saa for, at det ogsaa bliver oplæst i Menigheden i Laodikia, og at I ogsaa faar det fra Menigheden i Laodikia oplæst.

17 Og sig saa til Arkippos: Se vel til, at du passer den Tjeneste, du har overtaget i Herren.

18 Egenhændig Hilsen fra mig, Paulus. Glem ikke mine Lænker. Naaden være med jer!

 

Læs resten af Kolossenserbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Kolossenserbrevet 11 Fra Paulus, Kristus-Jesus-Apostel, fordi Gud vilde det saa, og fra Broderen Timoteos — 2 til de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossai. Naade være med jer og Fred fra Gud vor […]
  • DNPS26: Kolossenserbrevet 21 For jeg vil gerne, I skal vide, hvor haardt jeg maa stride for jer og for dem i Laodikia, ja for alle dem, der ikke har set mit Ansigt i legemlig Forstand, 2 for at Hjerterne fast […]
  • DNPS26: Kolossenserbrevet 31 Er I da oprejste med Kristus, saa maa I hige efter det histoppe, hvor Kristus sidder ved Guds højre Haand, 2 sætte jeres Hu til det histoppe, ikke det hernede paa Jorden. For 3 I […]
  • Lilleør: Vi er alle jøder Med Davidstjernen om halsen, træder jeg ind i 2018. I dagene efter den 12. december hængte jeg den i kæden, jeg altid går med. Stjernen bæres normalt kun af jøder, men nu skal den […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development