DNPS26: Første Korintherbrev 5

1 Der tales om Løsagtighed hos jer, dels i Almindelighed, dels af en saadan Art, som ikke engang blandt Hedningerne, saadan at en lever med sin Faders Hustru.

2 Og saa er I store paa det og ikke snarere saa grebne af Sorg, at I sørger for at faa ham, som har gjort den Gerning, ud af jeres Kreds.

3 Mens jeg er legemlig fraværende, men i Aanden nærværende, har jeg allerede, som om jeg var tilstede, Dommen fældet over ham,

4  som har gjort sig skyldig i dette, idet I er samlede i Herre-Jesus-Navnet, og min Aand er med og Jesus vor Herres Kraft:

5 At man skal give saadan en Satan i Vold til kødeligt at gaa til Grunde, for at Aanden maatte blive frelst paa Herrens Jesus’ Dag.

6 Jeres Storhed er der ikke meget ved. Véd I ikke, at en lille Smule Surdejg gennemsyrer hele Dejgen?

7 Udrens den gamle Surdejg, for at I, usyrede som I er, kan være en ny Dejg. Vort Paaskelam er jo slagtet — Kristus.

8 Og saa skal vi holde Højtid ikke med gammel Surdejg og hellerikke med Sletheds og Ondskabs Surdejg, men med Renheds og Sandheds usyrede Brød.

9 Jeg skrev til jer i Brevet om at unddrage jer Samkvem med Horkarle —

10 ikke i det hele denne Verdens Horkarle eller dem, der er pengegriske og Røvere eller Afgudsdyrkere. Saa kunde I jo ikke forsvare at blive i Verden.

11 Det jeg skrev til jer, var kun om at unddrage jer fra Samkvem med den, som er Horkarl eller pengegrisk eller Afgudsdyrker eller Skamskænder eller Drukkenbolt eller Røver — men nævner sig med Brodernavn — Ham skal I ikke engang holde Maaltid sammen med.

12 For hvad har jeg at gøre med at dømme dem, der staar udenfor? Er det ikke dem, der staar indenfor, I dømmer?

13 og dem, der staar udenfor, vil Gud dømme. Skaf den onde ud af jeres egen Kreds.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Korintherbrev 71 Med Hensyn til det, I skrev om, saa er det bedst for en Mand ikke at nærme sig nogen Kvinde. 2 Men af Hensyn til de løse Forhold bør liver have sin Hustru og hver sin Mand. 3 […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 31 Jeg kunde hellerikke tale til jer, Brødre, som til aandelige, men kun som til jordiske, som til Smaabørn i Kristus. 2 Mælk at drikke gav jeg jer og ikke fast Føde; for det kunde I […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 161 Med Indsamlingen til de hellige skal I bære jer ad, ligesom jeg har paalagt Menighederne i Galatien. 2 Paa den første Dag i Ugen skal enhver hos sig selv lægge i Sparebøssen, hvad han […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 91 Er jeg ikke fri? Er jeg ikke Apostel? Har jeg ikke set Jesus vor Herre? Er I ikke mit Værk i Herren? 2 Er jeg ikke Apostel for andre, saa er jeg det da for jer. I er i Herren […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development