DNPS26: Lukasevangeliet

 • DNPS26: Lukasevangeliet 1
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Siden saa mange har taget sig for at fortælle Historien om igen om alt det, der har faaet sin fulde Virkeliggørelse hos os, 2 saadan som det blev os overbragt af dem, der fra første Færd blev Ordets Øjenvidner og betroede Mænd, 3 saa har jeg ogsaa faaet Lyst til at ransage alt nøje […]

 • DNPS26: Lukasevangeliet 2
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Ved den samme Tid udgik der Befaling fra Kejser Augustus til at optage Mandtal over hele Verden. 2 Denne Optælling foregik da for første Gang, da Kvirinius stod for Styret i Syrien. 3 Og saa rejste alle hen for at lade sig indskrive, hver til sin By. 4 Josef brød da ogsaa op fra […]

 • DNPS26: Lukasevangeliet 3
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Det var i Kejser Tiberius’ femtende Regeringsaar, mens Pontius Pilatus var Landshøvding i Judæa og Herodes Fjerdingsfyrste over Galilæa, hans Broder Filippos Fjerdingsfyrste over Ituræa og Trakonitisomraadet og Lysanias Fjerdings-fyrste over Abilene, 2 under Annas’ og Kajafas’ Ypperstepræsteskab — da lod Guds Ord sig høre over Sakarias’ Søn Johannes i Ørken. 3 Og saa […]

 • DNPS26: Lukasevangeliet 4
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Jesus vendte fuld af Helligaand tilbage fra Jordan og færdedes ført af Aanden i Ørken 2 i fyrretyve Dage og fristedes af Djævelen. Og han spiste ikke noget i de Dage, og da de var gaaet, led han Sult. 3 Saa sagde Djævelen til ham Er du Guds Søn, saa sig til den Sten, […]

 • DNPS26: Lukasevangeliet 5
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Engang da Forsamlingen trængte sig om ham og lyttede til Gudsordet, og han selv stod ved Bredden af Genesaretsøen, 2 saa han to Baade ligge ved Stranden. Fiskerne var gaaet fra Borde og skyllede deres Garn. 3 Saa gik han ombord i en af Baadene — det var Simons — og bad ham om […]

 • DNPS26: Lukasevangeliet 6
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Engang paa en Sabbat — den næstførste — faldt hans Vej mellem Kornmarker, og hans Lærlinge plukkede Aks, rullede dem mellem Hænderne og spiste. 2 Men der var nogen af Farisæerne, der sagde: Hvad skal det sige, at I gør, hvad man ikke har Lov til at gøre paa Sabbatsdage. 3 Jesus svarede: Har […]

 • DNPS26: Lukasevangeliet 8
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 I den følgende Tid færdedes han fra Stad til Stad og fra By til By og udraabte Gudsriget og bragte Glædesbud derom. Og med ham fulgte de tolv 2 og flere Kvinder, som var bleven befriede fra onde Aander og Svagheder: Maria, som kaldes Magdalene, som syv onde Aander var faret ud af, 3 […]

 • DNPS26: Lukasevangeliet 9
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Saa sammenkaldte han de tolv og gav dem Magt og Myndighed over alle onde Aander og til at helbrede Sygdomme. 2 Og saa sendte han dem ud for at forkynde Gudsriget og helbrede. 3 Og saa sagde han til dem: I skal ingenting tage med paa Vejen, hverken Stav eller Pose, hverken Brød eller […]

 • DNPS26: Lukasevangeliet 10
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Sidenefter udpegede Herren ogsaa halvfjerdsindstyve andre og sendte dem to og to forud for sig til hver Stad og hver Plet, hvor han selv vilde komme. 2 Høsten er stor, sagde han til dem, og Arbejderne faa, saa I kommer til at bede ham, som har for Høsten at raade, om at sende Arbejdsfolk […]

 • DNPS26: Lukasevangeliet 11
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Engang, da han dvælede paa et Sted, hvor han holdt Bøn, var der, da han holdt op, en af hans Lærlinge, der sagde til ham: Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine Lærlinge det. 2 Saa sagde han til dem: Naar I beder, skal I sige: Fader, lad dit Navn blive helliget. […]

 • DNPS26: Lukasevangeliet 12
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Da midt under alt dette Folkemængdens mange Tusinder trængte sig sammen, saa de var ved at træde paa hverandre, tog han paa at sige først til sine Lærlinge: Tag jer i Agt for Farisæernes Surdejg, som ikke er andet end Hykleri. 2 Men der er ingenting, der holdes saa hemmeligt, at det jo skal […]

 • DNPS26: Lukasevangeliet 13
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Ved den samme Tid var der nogen tilstede, som bragte ham Bud om de Galilæere, hvis Blod Pilatus havde blandet med deres Offer. 2 Og saa svarede han dem: Tror I, de Galilæere havde gjort sig til Syndere fremfor alle andre Galilæere, siden de maatte lide det? 3 Nej, siger jeg jer, men hvis […]

 • DNPS26: Lukasevangeliet 14
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Engang da han kom ind i en af de overordnede Farisæeres Hus for at holde Maaltid paa en Sabbat, lurede de paa ham. 2 Og saa ser han en vandsottig Mand lige for sig. 3 Jesus rettede saa det Spørgsmaal til de lovlærde og Færisæerne: Har man Lov til at helbrede paa Sabbaten eller […]

 • DNPS26: Lukasevangeliet 15
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Alle Tolderne og de syndefulde Mennesker holdt sig til ham for at høre ham. 2 Og det tog Farisæerne og de Skriftlærde ham ilde op. Han omgaas slette Mennesker og holder Maaltid med dem, sagde de. 3 Saa fortalte han dem denne Lignelse: 4 Hvem af jer, som har hundrede Faar og mister et […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development