DNPS26: Romerbrevet 6

1 Hvad skal vi saa sige? Skal vi blive ved med at synde, for at Naaden skal blive mange Gange større?

2 Nej fri os vel? Naar vi er døde af at synde, hvor skulde vi saa leve i det?

3 Eller ved I ikke, at vi alle, som er døbte til Kristus Jesus, er døbte til hans Død?

4 Vi er gravlagte med ham ved Daaben til Døden, for at, som Faderens Højhed gjorde, at Jesus opstod fra de døde, saadan skal ogsaa vi færdes i et Liv, der er nyt.

5 For er vi bleven forenede med ham til at ligne ham i hans Død, saa skal vi ogsaa blive det til at ligne ham i Opstandelsen.

6 Og det ved vi, at vort gamle Menneske er medkorsfæstet, for at det skulde være forbi med Syndens Legeme, og vi ikke mere skulde trælle for Synden.

7 For den, som er død, har Synden ikke mere nogen Ret over.

8 Og naar det er sammen med Kristus vi er døde, tror vi ogsaa, at vi sammen med ham skal leve.

9 Og vi ved, at Kristus dør ikke mere, efter at han er opstanden fra de døde. Døden er ikke mere Herre over ham.

10 For det var Synden, der voldte, at han en Gang for alle maatte lide den Død, han led. Det er Gud, der gør, at han har det Liv, han lever.

11 Saadan skal I ogsaa tænke om jer selv, at Synden har voldt jeres Død, Gud i Kristus jeres Liv.

12 Saa lad da ikke Synden raade som Konge i jeres dødelige Legeme og faa jer til lydigt at føje jer efter dets Drifter.

13 Og hold saa op med at laane Synden jeres Lemmer til Stimandsvaaben. Nej giv nu jer selv Gud i Vold som døde, der er bleven levende, og jeres Lemmer Gud i Vold som hver god Sags Vaaben.

14 For det er ikke Synd, der skal raade over jer. I er jo da ikke under Lov men under Naade.

15 Hvad da? Skal vi synde, fordi vi ikke er under Lov men under Naade? Nej fri os vel!

16 Véd I ikke, at hvem I gør jer til Trælle for og tager jer paa at lyde, hans Trælle er I, og ham maa I lyde, enten det saa er Synden, og det fører til Død, eller det er en Lydighed, der fører til at have Retten paa sin Side?

17 At I var Syndens Trælle, hører — Gud ske Lov — Fortiden til, og I blev af Hjertet lydige imod det Forbillede i Læreform, I blev underlagte.

18 Frigjorte fra Synden er i traadt i den gode Sags Tjeneste.

19 Jeg udtrykker mig jevnt menneskeligt for jeres skrøbelige Naturs Skyld: Ligesom I lod jeres Lemmer staa til Urenhedens og Lovløshedens Tjeneste, og det førte til Lovløshed, saadan har I nu ladet jeres Lemmer blive den gode Sags Trælle, og det fører til Helligelse.

20 For da I var Syndens Trælle, var I fri for at tjene den gode Sag.

21 Hvad fik I dengang ud af det? Det I nu blues ved. For det ender jo med Død.

22 Nu har I faaet jeres Frihed fra Synden og er kommen til at tjene Gud, og hvad I har ud af det, fører til Helligelse og ender med evigt Liv.

23 For det, Synden lønner med, er Død. Men Guds Naadegave er evigt Liv i Kristus Jesus vor Herre.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Romerbrevet 11 Fra Paulus, Kristus-Jesus-Tjener, kaldet til Apostel, udset til at bringe Guds Glædesbud, 2 det han forud havde lovet gennem sine Profeter i hellige Skrifter, 3 om sin Søn, paa den […]
  • DNPS26: Romerbrevet 21 Du har derfor aldrig noget til dit Forsvar Menneske, naar du dømmer. Fordi med Dommen over den anden dømmer du dig selv skyldig. Du, som dømmer, gør jo selv det samme. 2 Vi ved jo […]
  • DNPS26: Romerbrevet 31 Hvad har da Jøden forud, eller hvad Gavn gør Omskærelsen? 2 Meget i alle Maader, for det første at, hvad Gud talte, blev dem betroet. 3 For hvad saa, om nogen blev utro? Deres […]
  • DNPS26: Romerbrevet 41 Hvad skal vi da sige, at vor kødelige Stamfader Abraham har vundet? 2 For hvis Abrahams Ret var hjemlet af Gerninger, har han noget at rose sig af, skønt ikke overfor Gud. 3 Ja […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development