DNPS26: Andet Korintherbrev 6

1 Idet vi tager Del i Arbejdet, formaner vi ogsaa til, at I maa ikke tage saadan mod Guds Naade, at der ingenting kommer ud af det.

2 For det hedder: „I en god Stund bønhørte jeg dig, og paa en Frelsesdag hjalp jeg dig”. Se nu er det en kærkommen Stund, nu er det en Frelsesdag.

3 Og i ingen Henseende volder vi nogen noget Anstød, for at Tjene-sten ikke skal lastes,

4 men godtgør os som Guds Tjenere med megen Fasthed under Trængsler, i Nød og i Ulempe, under Pine

5 og Plage, i Fængsel og i Voldsfærd, under Møje og Besvær, i Nattevaagen og i Faste,

6 med Renhed og Indsigt, taalmodige og velvillige, med Helligaand, med uskrømtet Kærlighed,

7 med Sandhedsord, med Guddomskraft, rustede med Retfærds Vaaben baade til højre og venstre Haand,

8 gennem Ære og Vanære, gennem ondt og godt Rygte, som om vi ledte vild, skønt sanddrue,

9 som om vi var ukendte, skønt man lærer os godt nok at kende, som Dødens Bytte, men, kan I se, vi lever, som strengt nok advarede, men ikke slaaet ihjel,

10 som bedrøvede, men altid glade, som fattige og gør dog mange rige, som dem der ingenting har, mens alting hører os til.

11 Nu har vi talt ud for jer, Korintiere, aabnet vort Hjerte.

12 Der er ikke snevert Rum for jer hos os. Men I har kun snevert Rum i jeres eget Indre.

13 Til Gengæld — jeg taler til jer som til Børn — giv Plads ogsaa I.

14 Spænd jer ikke for sammen med vantro. For hvad har Ret og Uret at gaa sammen om? eller hvad har Lys og Mørke at være fælles om?

15 Hvad har Kristus og Beliar at enes om? eller hvad har troende og vantro faaet at være lige gode om?

16 Hvilken Overenskomst har Guds Tempel med Afguder? For vi er den levende Guds Tempel, som Gud har sagt: „Jeg vil bo i dem, og i dem vil jeg være, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit Folk.

17 Derfor bryd ud af deres Kreds, og skil jer fra dem, siger Herren, og rør ikke ved urent, saa skal jeg tage mig af jer.

18 Og saa vil jeg være en Fader for jer, og I skal være Sønner og Døtre for mig, siger Herren den alraadende.”

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Korintherbrev 101 Jeg formaner jer med kristelig Sagtmodighed og Mildhed, jeg Paulus selv, som nærværende er saa ydmyg hos jer, men paa Afstand gaar jer dristigt paa. — 2 Det er min Bøn, at jeg naar […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 31 Begynder vi paany at anbefale os selv? Eller trænger vi vel som andre til Anbefalingsbreve til eller fra jer? 2 I er vort Brev, indskrevet i vore Hjerter, hvor det kendes og læses af […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 51 Vi véd jo, at om end vort jordiske Hus brydes ned, saa har vi et under Bygning oprundet af Gud, et Hus, Hænder ikke har bygget, evigt i Himlen. 2 Vi sukker jo ogsaa i dette og længes […]
  • DNPS26: Andet Korintherbrev 131 Nu er det tredje Gang, jeg kommer til jer. Naar to eller tre Vidner har talt, skal enhver Sag dermed være afgjort. 2 Jeg har sagt det forud og siger det forud, som nærværende den […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development