DNPS26: Første Korintherbrev 8

1 Om Afgudsofferkød ved vi, at vi allesammen er vel vidende. Al den Viden fører til Vigtighed, Kærligheden til Opbyggelse.

2 Naar nogen tiltror sig Viden, saa ved han endnu ikke, hvad det er at vide noget ret.

3 Men en, som elsker Gud, ham er Gud vel vidende om.

4 Men om Nydelsen af Afgudsofferkød altsaa ved vi, at en Afgud er ingen Verdens Ting, og der er ingen anden Gud uden en eneste.

5 For, om der endog er saakaldte Guder enten i Himlen eller paa Jord — og saadan er der jo saa mange Guder og saa mange Herrer —

6 saa har dog vi en eneste Gud, Faderen. I ham har alt sin Kilde og vi i ham vort Maal. Og vi har en eneste Herre, Jesus Kristus. Alt gaar gennem ham, og gennem ham maa vi.

7 Men ikke alle er saa vel vidende. Der er dem, der endnu som før efter gammel Vane nyder det som Afgudsofferkød. Og deres Samvittighed, skrøbelig som den er, skæmmes deraf.

8 Mad hæver os ikke til Gud. Vi faar det hverken bedre af at spise eller ringere af at lade være.

9 Men se til, at ikke det, I kan tillade jer, bliver til Anstød for de skrøbelige.

10 For, naar en ser dig med din Viden tilbords i Afgudshus, maa saa ikke hans Samvittighed, saa skrøbelig som den er, faa den Opbyggelse ud af det, at han skal nyde Afgudsofferkødet.

11 Saa fører jo din Viden den skrøbelige i Ulykke, Broderen, ham som Kristus døde for.

12 Paa den Maade synder I mod Kristus ved at synde mod Brødrene og saarer deres skrøbelige Samvittighed.

13 Det er nok til, at hvis Mad volder min Broder Ménstød (Forargelse), saa vil jeg aldrig i Evighed spise Kødmad for ikke at volde min Broder Ménstød (Forargelse).

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Korintherbrev 91 Er jeg ikke fri? Er jeg ikke Apostel? Har jeg ikke set Jesus vor Herre? Er I ikke mit Værk i Herren? 2 Er jeg ikke Apostel for andre, saa er jeg det da for jer. I er i Herren […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 11 Fra Paulus, Jesus Kristus' Apostel, kaldet dertil, fordi Gud vilde det saa, og fra Broderen Sostenes – 2 til Guds Menighed, som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kaldede dertil […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 121 Hvordan Aanden ytrer sig, vil jeg ikke, I skal være uvidende om, Brødre. 2 I ved, at, da I var Hedninger, lod I jer drive med Strømmen til de stumme Afguder. 3 Derfor vil jeg lade […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 31 Jeg kunde hellerikke tale til jer, Brødre, som til aandelige, men kun som til jordiske, som til Smaabørn i Kristus. 2 Mælk at drikke gav jeg jer og ikke fast Føde; for det kunde I […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development