DNPS26: Johannesevangeliet 9

1 Paa sin Vej saa han en Mand, som var blind fra Fødseler af,

2 og saa spurgte hans Lærlinge ham: Rabbi, er det ham eller hans Forældres Synd, der har voldt, at han blev født blind:

3 Jesus svarede: Det er hverken hans eller hans Forældres. Synd; men det er for at Guds Gerning skal vise sig paa ham.

4 Vi maa udføre hans Gerninger, som sendte mig, mens det er Dag. Der kommer en Nat, da ingen kan udrette noget.

5 Mens jeg er i Verden, er jeg et Verdenslys.

6 Som han sagde dette, spyttede han paa Jorden, gjorde Dynd af Spyttet og bredte Dyndet paa hans Øjne

7 og sagde til ham: „Gaa hen og vask dig i Vandbeholderen Siloam”, det betyder „sendt”. Saa gik han bort og vaskede sig og kom seende tilbage.

8 Saa sagde Naboerne og de, der før havde set ham som Tigger: Er det ikke ham, som sad og tiggede?

9 Somme sagde: Jo, det er ham. Andre sagde: Nej, han ligner ham kun. Han sagde: Det er mig.

10 Saa sagde de til ham: Hvordan har du faaet dine Øjne lukket op?

11 Han sagde: Den Mand, de kalder Jesus, gjorde Dynd og bredte paa mine Øjne og sagde til mig: „Gaa hen og vask dig i Siloam”. Og saa gik jeg hen og vaskede mig, og saa kom jeg til at se.

12 Hvor er han? sagde de. Det ved jeg ikke, siger han.

13 Saa fører de ham til Farisæerne, ham, som før var blind.

14 Men det var Sabbat den Dag, da Jesus gjorde Dynd og aabnede hans øjne.

15 Saa spurgte Farisæerne ham igen om, hvordan han kom til at se. Han lagde Dynd paa mine Øjne, sagde han til dem, og saa vaskede jeg mig, og nu ser jeg.

16 Saa sagde nogen af Farisæerne: Den Mand er ikke fra Gud, for han overholder ikke Sabbaten. Andre sagde: Hvor kan et slet Menneske gøre saadanne Tegn? Og de kunde ikke blive enige.

17 Saa siger de igen til den blinde: Hvad siger du om ham, fordi han aabnede dine Øjne? Han sagde: Det er en Profet.

18 Saa vilde Judæerne ikke tro om ham, at han havde været blind og var kommen til at se, førend de havde hidkaldt hans Forældre, som havde faaet sit Syn.

19 Og saa spurgte de dem: Er det jeres Søn, ham som I siger er født blind? Hvor kan det da være, at han nu ser?

20 Saa svarede hans Forældre: Vi ved, at han er vor Søn, og at han er født blind,

21 men hvor det kan være, at han nu ser, eller hvem der har aabnet hans Øjne, det ved vi ikke. Spørg ham selv, han er gammel nok, han skal nok gøre Rede for sig selv.

22 Det sagde hans Forældre, fordi de var bange for Judæerne. For Judæerne havde allerede taget den Beslutning, at enhver, som anerkendte ham som den Salvede, skulde udelukkes af Synagogen.

23 Derfor sagde hans Forældre: Han er gammel nok. Spørg ham selv.

24 Saa kaldte de for anden Gang den Mand frem, som havde været blind, og sagde til ham: Giv Gud sin Ære. Vi ved, at han er et slet Menneske.

25 Saa svarede han dem: Om han er et slet Menneske, det ved jeg ikke. En Ting ved jeg: at før var jeg blind, og nu kan jeg se.

26 Saa sagde de til ham: Hvad gjorde han ved dig ? Hvordan aabnede han dine Øjne?

27 Det har jeg allerede sagt jer, svarede han dem; men I hørte ikke efter. Hvorfor vil I saa høre det en Gang til? Vil I maaske ogsaa være hans Lærlinge?

28 Saa skældte de ham ud og sagde: Du er hans Lærling; men vi er Moses Lærlinge.

29 Vi ved, at Gud har talt med Moses. Men hvor han er fra, ved vi ikke.

30 Ja det er det, der er saa ufatteligt, svarede Manden dem, at I ikke ved, hvor han er fra, skønt han har aabnet mine Øjne.

31 Det ved vi, at Gud hører ikke slette Mennesker. Nej, hvis nogen er gudfrygtig og retter sig efter hans Vilje, saa hører han ham.

32 Aldrig i Evighed er det hørt før, at nogen har aabnet en blindfødts Øjne.

33 Hvis han ikke var fra Gud, kunde han ingenting udrette.

34 Du er helt og holdent født i Synd og Synd, svarede de ham, og saa vil du lære os! Saa udelukkede de ham.

35 Jesus hørte, at de havde udelukket ham, og saa opsøgte han ham og sagde til ham: Tror du paa Menneskesønnen?

36 Han svarede: Ja, hvem er det, Herre, saa vil jeg tro paa ham.

37 Jesus sagde til ham: Du har baade set ham, og ham, du taler med, ham er det.

38 Jeg tror, Herre, sagde han og kastede sig ned for ham.

39 Og Jesus sagde: Til Dom er jeg kommen til denne Verden, for at de, som ikke ser, skal komme til at se, og de, som ser, skal blive blinde.

40 Det hørte ogsaa de af Farisæerne, som var hos ham: Er vi maaske ogsaa blinde? sagde de til ham.

41 Dersom I var blinde, sagde Jesus til dem, saa havde I ikke Brøde. Men tvertimod; I siger, at I ser. Jeres Brøde bliver nu som før.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannesevangeliet 11 I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var selv Gud. 2 Dette var i Begyndelsen hos Gud. 3 Det voldte, at alt blev til, og der er ikke den Ting, der er bleven til […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 21 Den tredie Dag stod der et Bryllup i Kana i Galilæa, og Jesus' Moder var med; 2 men Jesus og hans Lærlinge blev ogsaa budne til Bryllupet. 3 Da Bryllupsvinen slap op, saa de ingen […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 31 Der var en af Farisæerne, som hed Nikodemos, en af de raadende blandt Judæerne. 2 Han kom til ham om Natten og sagde til ham: Rabbi, vi vèd, at du er en Lærer, kommen fra Gud. For […]
  • DNPS26: Johannesevangeliet 41 Da nu Herren fik at vide, at Farisæerne havde hørt sige: „Jesus faar flere Lærlinge og døber flere end Johannes" 2 og det skønt det ikke var Jesus selv, men hans Lærlinge, der døbte […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development