DNPS26: Første Korintherbrev 10

1 For jeg vil ikke, I skal være uvidende om, Brødre, at vore Fædre allesammen var under Skyen og gik gennem Havet,

2 og alle blev døbte til Moses i Skyen og Havet,

3 og alle spiste den samme aandelige Føde

4 og drak den samme aandelige Drik. For de drak af en aandelig Klippe, som fulgte dem, og Klippen var den Salvede.

5 Men de fleste af dem fandt Gud ikke Behag i, for de blev slaget ned i Ørken.

6 Men i disse Hændelser har vi vor Billedtale, som skal afholde os fra at huse de onde Tilbøjeligheder, som deres Hu stod til.

7 Bliv hellerikke Afgudsdyrkere som en Del af dem, som der staar skrevet: Folket satte sig til at spise og drikke og rejste sig til Leg.

8 Lad os hellerikke drive Hor, som en Del af dem gjorde og faldt paa en Dag treogtyvetusinde.

9 Lad os hellerikke udforske Herren, som en Del af dem gjorde og dræbtes af Slangerne.

10 I maa ikke trodse, som en Del af dem gjorde og faldt for ødelæggeren.

11 Der er noget forbilledligt i dette, som hændtes dem, men er opskrevet til Paamindelse for os, som gaar Tidernes Afslutning imøde.

12 Saa lad da den, som tiltror sig selv, at han staar nok, se sig for, at han ikke falder.

13 Overmenneskelig Fristelse har ikke ramt jer. Men Gud er trofast og vil ikke tillade, at I fristes over Evne. Nej, han skal gøre Fristelsen efter Evne til at udholde og Udfaldet derefter.

14 Derfor, mine kære, fly fra Afgudsdyrkelsen.

15 Jeg siger, som man gør til fornuftige Folk: I maa selv dømme om, hvad jeg siger.

16 Velsignelsens Bæger, som vi velsigner, er det ikke Lod og Del i Kristus’ Blod? Brødet, vi deler, er det ikke Lod og Del i Kristus’ Legeme?

17 Fordi der er et Brød, er vi et Legeme, saa mange vi er. For vi er alle med om det ene Brød.

18 Agt paa det naturlige Israel. Har ikke de, der nyder Ofrene, Fællesskab med Altret?

19 Hvad mener jeg saa med det? At Afgudsofferkød har noget at betyde? Eller at en Afgud virkelig er noget?

20 Nej men at det, de ofrer, ofrer de ikke til Gud, men til de onde Aander.

21 I kan ikke drikke af Herrens Bæger og af onde Aanders Bæger med. I kan ikke være med ved Herrens Bord og ved onde Aanders Bord med.

22 Eller skal vi vække Herrens Skinsyge? Vi er da vel ikke stærkere end han?

23 Alt har vi Lov til; men det er ikke alt, vi har godt af. Alt har vi Lov til; men det er ikke alt, der opbygger.

24 Man skal aldrig søge sin egen, men andres Fordel.

25 Spis kun alt, hvad der sælges paa Torvet, for Samvittighedens Skyld uden Undersøgelse.

26 Jorden med al dens Fylde hører Herren til.

27 Naar nogen af de vantro indbyder jer, og I har Lyst til at gaa, saa spis alt, hvad der bliver sat for jer, for Samvittighedens Skyld uden Undersøgelse.

28 Men, hvis nogen siger: „det er Offerkød”, saa skal man ikke spise det af Hensyn til ham, som gav Oplysningen, og af Samvittighedshensyn.

29 Jeg mener ikke Hensyn til ens egen Samvittighed, men andres. Hvorfor dømmes min Frihed af en Samvittighed, der er forskellig fra min?

30 Naar jeg er taknemlig for, hvad jeg faar, hvorfor faar jeg da Skam for det, jeg siger Tak for?

31 Naar I altsaa spiser eller drikker, eller hvad I nu gør, saa gør det altsammen Gud til Ære

32 Sørg for at blive ulastelige baade for Jøder og for Hellener og for Guds Menighed.

33 Ligesom jeg i et og alt føjer mig efter alle og søger ikke, hvad der tjener mig selv, men alle de mange, for at de maa blive frelste.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Korintherbrev 11 Fra Paulus, Jesus Kristus' Apostel, kaldet dertil, fordi Gud vilde det saa, og fra Broderen Sostenes – 2 til Guds Menighed, som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kaldede dertil […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 21 Dengang jeg kom til jer, Brødre, kom jeg hellerikke og forkyndte jer Guds Vidnesbyrd med noget storartet i Retning af Ord eller Visdom. 2 For jeg tillagde ikke mig selv nogen anden […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 31 Jeg kunde hellerikke tale til jer, Brødre, som til aandelige, men kun som til jordiske, som til Smaabørn i Kristus. 2 Mælk at drikke gav jeg jer og ikke fast Føde; for det kunde I […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 41 Saadan skal en regne os for Kristus' betroede Mænd og Husholdere over Guds Hemmeligheder? 2 Her er det saa, der blandt Husholderne føres Tilsyn med, om man er tro. 3 Men jeg bryder […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development