DNPS26: Andet Timotheusbrev 3

1 Men det maa du vide, at i de sidste Dage forestaar der vanskelige Tider.

2 For Folk vil kun bryde sig om sig selv, pengekære, stortalende, stolte, Spottere, ulydige mod deres Forældre, utaknemlige, frække,

3 holder ikke af hinanden, og kan ikke forliges med hinanden, bagtaler, nægter sig intet, tøjlesløse, uden Kærlighed til det gode,

4 Forræddere, opfarende, hovne, Lysterne mere end Gud hengivne,

5 har vel Gudfrygtighedens Form i Behold, men har frasagt sig dens Kraft. Dem skal du hellerikke have med at gøre.

6 For nogen af dem er det, der sniger sig ind i Hjemmene og faar saadanne Kvindfolk i deres Magt, som har fuldt op af Synder og lader sig rive hen af alle mulige Tilbøjeligheder,

7 altid lærvillige nok, men dog aldrig i Stand til at faa Sandheden ret at vide.

8 Ligesom Jannes og Jambres stod Moses imod, saadan staar ogsaa disse Sandheden imod, Mennesker, som har taget Skade paa deres sunde Sans. Troen er dem over Evne.

9 Men større Fremgang skal de ikke faa, for deres Vanvid bliver øjensynlig for alle, som det ogsaa gik med hine.

10 Du derimod har fulgt mig efter i Læren, Livsførelsen, Maalbevidstheden, Troen Taalmodigheden, Kærligheden, Urokkeligheden —

11 Forfølgelserne, Lidelserne. Hvor fik jeg dem ikke at føle i Antiokia, i Ikonion, i Lystra. Hvad har jeg ikke gennemgaaet af Forfølgelser, men Herren har friet mig ud af dem alle.

12 Alle andre, der gerne vil leve fromt i Kristus Jesus, vil ogsaa blive forfulgte.

13 Onde Mennesker og Svindlere de gaar frem fra ondt til værre, fører vild og farer vild.

14 Men bliv du ved det, du er bleven oplyst og overbevist om. Du ved, hvem du har lært det af,

15 og at du fra din spæde Barndom har kendt de hellige Skrifter, som er i Stand til at give dig Visdom til at blive frelst ved Troen, den i Kristus Jesus.

16 Hvert gudbeaandet Skrift er ogsaa tjenligt til at oplyse, til at overbevise, til at retlede, til at opdrage paa Barnevis i Fromhed,

17 for at Guds-Mennesket kan staa færdig og forberedt til enhver god Gerning.

Læs resten af Andet Timotheusbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Timotheusbrev 11 Fra Paulus, Kristus Jesus' Apostel, fordi Gud vilde det saa, til Tjeneste for Løftet om Livet i Kristus Jesus — 2 til det kære Barn Timoteos. Naade, Barmhjertighed, Fred fra Gud Fader […]
  • DNPS26: Andet Timotheusbrev 21 Saa bliv da mit Barn altid stærk ved Naaden, den i Kristus Jesus. 2 Og hvad du har hørt af mig stadfæstet af mange Vidner, overdrag det til paalidelige Mennesker, som kan være […]
  • DNPS26: Andet Timotheusbrev 41 Med Gud for Øje og Kristus Jesus, som engang skal dømme levende og døde, og hans Hidkomst og hans Kongedømme er det mit dyre Alvorsord: 2 Forkynd Ordet. Uanset om Tiden er dig […]
  • En anden vinkel på BibelenDen nye blog, 1AndenVinkel, ønsker at deltage i den reelle debat, som Jeppesens Bibelskole på Radio24syv har sat for dagen. “Bloggen er opstået i glæde over, at Bibelen bliver læst, […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development