DNPS26: Matthæusevangeliet 14

1 Ved denne Tid kom Rygtet om Jesus Fjerdingsfyrsten Herodes for Øre,

2 og saa sagde han til sine Mænd: Det er Johannes Døber. Han er staaet op fra de døde, og derfor er de Kræfter i Virksomhed i ham.

3 For Herodes havde grebet Johannes og lagt ham i Lænker og sat ham i Fængsel for sin Broder Filippos Hustru Herodias’ Skyld.

4 For Johannes havde sagt til ham: Du maa ikke have hende.

5 Saa vilde han slaa ham ihjel, men turde ikke for Almuen, for de holdt ham for en Profet.

6 Da det blev Herodes’ Fødselsdag, dansede Herodias’ Datter i hele Kredsens Paasyn og vandt Herodes’ Bifald saadan,

7 at han lovede og svor, at han vilde give hende, hvad hun saa forlangte.

8 Men da hendes Moder forud havde sagt hende, hvad hun havde at rette sig efter, siger hun: Giv mig Johannes Døbers Hoved paa en Bakke.

9 Kongen blev ked at det, men for Edernes, og Bordgæsternes Skyld befalede han, at det skulde gives,

10 og sendte saa Bud og lod Johannes halshugge i Fængslet.

11 Og hans Hoved blev bragt paa en Bakke, og givet Pigen, og hun bragte sin Moder det.

12 Saa kom hans Lærlinge hen og tog Liget og begravede ham og gik lien og fortalte det til Jesus.

13 Da Jesus hørte det, trak han sig i Baad tilbage derfra hen til et øde Sted i Ensomhed. Men da Folkemængden fik Nys om det, fulgte de tilfods efter ham fra Byerne.

14 Da han saa gik i Land, saa han en stor Forsamling, og han ynkedes over dem og helbredte deres syge.

15 Da Aftenen faldt paa, kom Lærlingene hen til ham og sagde: Stedet er øde, og der er ikke Tid længere. Opløs Forsamlingen, for at de kan gaa hen til Landsbyerne og købe Fødevarer.

16 Men han sagde til dem: De behøver ikke at gaa. Giv I dem at spise.

17 De siger til ham: Vi har ikke her mere end fem Brød og to Fiske.

18 Bring mig det hid, sagde han.

19 Og saa bød han, at Forsamlingen skulde sætte sig ned i Græsset, tog saa de fem Brød og de to Fiske, saa op til Himlen, velsignede og delte det, og han gav Brødene til Lærlingene og de igen til Forsamlingen.

20 Og de spiste sig alle mætte og fik tolv Kurve fulde af Stykker tilovers.

21 Men de, der spiste, var om ved fem tusinde Mænd foruden Kvinder og Børn.

22 Saa nødte han sine Lærlinge til at gaa ombord i Fartøjet og sætte forud for ham over til den anden Side, mens han opløste Forsamlingen

23 Og da han havde gjort det, gik han op paa Bjerget for sig selv og holdt Bøn. Ved Aftenens Frembrud var han alene der.

24 Men Baaden var allerede midt paa Søen og ilde stædt i Søgangen. For det var Modvind.

25 Saa ved den fjerde Nattevagt kom han til dem gaaende henover Søen.

26 De blev forskrækkede ved at se ham gaa paa Søen og sagde, det var et Spøgelse, og skreg af Frygt.

27 Men han talte straks til dem: Fat Mod, det er mig, sagde han. I skal ikke være bange.

28 Peter svarede ham: Er det dig, Herre, saa byd mig at komme hen til dig paa Vandet.

29 Han sagde: Kom! Saa steg Peter ud af Baaden og gik hen til Jesus paa Vandet.

30 Men da han saa, hvor det blæste, blev han bange, og da han saa begyndte at synke, raabte han: Herre, red mig!

31 Jesus rakte da straks Haanden ud og greb ham og sagde til ham: Du smaattroende, hvad tvivlede du for?

32 Da de saa var kommet op i Baaden, lagde Blæsten sig.

33 Men de, som var i Baaden, kastede sig ned for ham og sagde: Du er sandelig Guds Søn.

34 Da de saa var naaet over, gik de i Land i Genesaret,

35 og da Folk der paa Stedet kendte ham, fik de Bud ud i hele Omegnen, og man bragte ham alle dem, der var lidende.

36 Og de bad ham om, at de blot maatte røre ved Sømmen af hans Klædning. Og saa mange som gjorde det, blev hjulpne.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Matthæusevangeliet 11 Jesus Kristus, Davids Søns, Abrahams Søns, Saga. 2 Abraham blev Fader til Isak, Isak til Jakob, Jakob til Juda og hans Brødre. 3 Juda blev ved Tamar Fader til Fares og Sara. Fares […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 21 Efter at Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes' Dage, viste der sig i Jerusalem Vismænd fra Østerland, 2 som sagde: Hvor er Jødernes nyfødte Konge? For vi har set hans […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 31 Ved den Tid kommer Døberen Johannes og udraaber i Judæas Ørk: 2 Omvend jer, for Himlenes Rige er nær! 3 For det er ham, Profeten Jesaja har talt om med de Ord: Hør, der er en der […]
  • DNPS26: Matthæusevangeliet 41 Da førtes Jesus af Aanden ud i Ørken for at blive fristet af Djævelen. 2 Og efter at han havde fastet i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter led han omsider Sult, 3 Og saa kom […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development