DNPS26: Romerbrevet 13

1 Hver Sjæl skal bøje sig for overordnede Myndigheder; for der er ingen Myndighed, som ikke kan føres tilbage til Gud, men de, der er til, har Gud bestemt til det,

2 saa den, der sætter sig op imod Myndigheden, trodser Guds Bestemmelse. Men de, der trodser, nedkalder Dom over sig.

3 For Øvrighederne er ikke Skræmsel for den gode Gerning, men for den onde. Vil du helst være fri for at skælve for Myndigheden, saa gør det gode; saa faar du Ros af den.

4 For den staar i Guds Tjeneste til dit Bedste. Men gør du ondt, saa skælv. For den bærer ikke Sværdet for ingen Ting. Den staar i Guds Tjeneste som Hævner for at lade Vreden ramme den, der gør ondt.

5 Derfor er man nødt til at bøje sig ikke for Vredens Skyld alene, men ogsaa for Samvittighedens.

6 Det er jo ogsaa derfor, I betaler Skat. For de tjener Gud med at vaage over sligt.

7 Giv enhver, hvad I skylder dem, Skatten til den, I er Skat skyldige, Tolden til den, I er Told skyldige, Frygten til den, I skal frygte, Æren den, som æres bør.

8 I maa ikke staa i anden Gæld til hverandre end Kærlighedsgæld. For den, der elsker den anden, har jo opfyldt Loven.

9 Det: du maa ikke drive Hor, du maa ikke myrde, du maa ikke stjæle, du maa ikke begære, og hvad Bud der ellers er, sammenfattes med ét Ord i dette: Du skal elske din Næste som dig selv.

10 Kærligheden gør ikke Næsten Fortræd, og saa er Kærligheden det, der fyldestgør Lovens Krav.

11 Og alt det, fordi vi kender Tiden. Jeres Time er alt slaaet til at vækkes op af Søvne. For nu er vor Frelse nærmere end, da vi kom til Troen.

12 Natten er fremrykket, Dagen er nær. Lad os da aflægge Mørkets Geringer og ruste os med Lysets Vaaben!

13 Lev jeres Liv som i Dagens Lys ærbart, ikke i Svir og Sværm, ikke i Løsagtighed og Skamløshed, ikke i Skændsmaal og Strid,

14 men rust jer med Herren Jesus Kristus, og slip ikke Lidenskaberne løs ved at kæle for den kødelige Natur.

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Romerbrevet 141 Tag jer af den svage i Troen uden at sætte jer til Doms over Tanker. 2 Den, som tror, spiser alting, den, som er svag, kun Planteføde. 3 Den, som er spisende, maa ikke ringeagte […]
  • DNPS26: Romerbrevet 121 Jeg formaner jer ved Guds Barmhjertighed, Brødre, til at bringe jeres Legeme som et levende Offer, helligt, gudvelbehageligt. Dermed dyrker I Gud i aandelig Forstand. 2 Og I skal ikke […]
  • DNPS26: Romerbrevet 31 Hvad har da Jøden forud, eller hvad Gavn gør Omskærelsen? 2 Meget i alle Maader, for det første at, hvad Gud talte, blev dem betroet. 3 For hvad saa, om nogen blev utro? Deres […]
  • DNPS26: Romerbrevet 71 Eller véd I ikke det, Brødre, — jeg taler til dem, der kender Loven — at Loven raader over Mennesket, saa længe det lever? 2 Hustruen, som har en Mand over sig, er jo med en Lov […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development