DNPS26: Andet Petersbrev 1

1 Fra Simeon Peter, som tjener Jesus Kristus og er hans Apostel — til dem, som vor Gud og vor Frelser Jesus Kristus i sin Retfærdighed har ladet faa lige saa god en Tro som vi.

2 Naade og Fred tilønskes jer i rigeligt Maal ved at kende Gud og Jesus vor Herre.

3 Lige saa vel som hans Guddomsmagt har skænket os alt, hvad der behøves, til Liv og Gudsfrygt ved at kende ham, som med sin egen Højhed og Magt kaldte ad os

4 og dermed har skænket os, hvad kosteligt og størst af alt der var os lovet, for at I derigennem skulde undfly den ødelæggelse, der her i Verden lurer i Lidenskaberne, og blive fælles med ham om en Natur af guddommelig Rod –

5 saa maa I ogsaa netop derfor gøre jer al Umage for at vise i jeres Tro, hvad I magter, og i det, I magter, hvad I har Forstand paa,

6 og i det, I har Forstand paa, hvad I kan afholde jer fra, og i det, I kan afholde jer fra, hvad I kan holde ud med, og i det, I kan holde ud med, jeres Gudfrygt

7 og i Gudfrygten Brodersindet og i Brodersindet Kærligheden.

8 For, naar I har det og vinder mere og mere deraf, saa lader det jer ikke staa ørkesløse og ufrugtbare til at lære vor Herre Jesus Kristus at kende.

9 For den, som ikke har det, er blind, ser daarligt, har glemt Renselsen fra sine gamle Synder.

10 Saa meget desto mere, Brødre, maa I da ikke tøve med at faa Bekræftelsen paa, at I er indbudte og er udvalgte. For naar I gør det, skal I aldrig snuble.

11 For saadan bliver I vel hjulpne til at komme ind i vor Herres og Frelsers Jesus Kristus’ evige Rige.

12 Derfor skal jeg nok altid minde jer om dette, om I end ved Besked og er sikre nok i den Sandhed, som er tilstede.

13 Men jeg finder det rettest, mens jeg bor i denne Hytte, at vække jer med Mindelses Ord.

14 For jeg ved, at det kommer hastigt, naar jeg skal forlade Hytten, som vor Herre Jesus Kristus har givet mig tilkende.

15 Og jeg vil ogsaa gøre mig Umage for, at I til enhver Tid efter min Bortgang kan komme til at tænke tilbage derpaa.

16 For det var ikke dybsindige Eventyr, der løb af med os, da vi kundgjorde jer vor Herres Jesus Kristus’ Magt og Hidkomst. Men af Selvsyn blev vi Vidner til hans Storhed.

17 Ja Højhed og Ære fik han af Gud Fader, da det lød til ham fra den majestætiske Højhed saadan: „Det er min Søn den hjertenskære, ham har jeg kaaret mig”.

18 Saadan hørte vi det ogsaa lyde ned fra Himlen, da vi var sammen med ham paa det hellige Bjerg.

19 Og vi har deri en yderligere Bekræftelse af det profetiske Ord, som I gør vel i at agte paa som et Lys, der skinner paa et skummelt Sted, indtil Dagen bryder frem, og Morgenstjernen opkommer i jeres Hjerte.

20 For det skal I mærke jer vel, at en Profeti i Skriften aldrig selv løser sine Gaader.

21 For det var ikke, eftersom man selv vilde, Profetien førtes frem i sin Tid, men Mennesker lod sig lede af Helligaanden og talte fra Gud.

Læs resten af Andet Petersbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Petersbrev 21 Og saa opkom der ogsaa falske Profeter i Folket, lige saa vel som der blandt jer vil komme falske Lærere. Og de vil liste sig til at indføre afvigende Retninger, som er til at ødelægges […]
  • DNPS26: Andet Petersbrev 31 Dette, kære, er allerede det andet Brev, jeg skriver til jer, hvori jeg med Mindelser vækker de lyse Tanker hos jer, 2 for at I ikke skal glemme, hvad de hellige Profeter forud har […]
  • Kan vi stadig tro bibelen når 11 Fra det røde hav til Sinai (Horeb) bjerg Vi er i undervisningsserien: Kan vi stadig tro bibelen når… kommet til de bibelske beretninger om jødernes gang fra det røde hav til Sinai (Horeb) bjerg. Vi skal høre om et mærkeligt […]
  • 18. November: Der er liv i et blik DER ER LIV I ET BLIK Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet (Heb 12:3). Hvor er det let at miste modet i […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development