DNPS26: Andet Petersbrev 2

1 Og saa opkom der ogsaa falske Profeter i Folket, lige saa vel som der blandt jer vil komme falske Lærere. Og de vil liste sig til at indføre afvigende Retninger, som er til at ødelægges af. Og saa fremskynder de selv deres Undergang ved at frasige sig den Husherre, der købte dem.

2 Og mange vil lade sig rive med af deres Udskejelser, saa Sandhedsvejen for del es Skyld bliver til Spot.

3 Og for at tjene derpaa narrer de jer med fagre Ord. Urgammel og uundgaaelig er Dommen over dem, og deres Undergang blunder ikke.

4 For var det saa, at Gud skaanede ikke de Engle, der syndede, men sænkede dem i Dybet og overlod det til Mørkets Huler at holde dem i Varetægtsfængsel til Dom —

5 skaanede ikke Oldtidens Verden, men bevarede Noah Rettens Talsmand selv-ottende og førte en Vandflod over de ugudeliges Verden —

6 dømte Byerne Sodoma og Gomorra til at omstyrtes og lagde dem i Aske, satte til et Eksempel for Fremtidens ugudelige.

7 Men den redelige Lot, som led under de tøjlesløses vilde Levned, ham reddede han.

8 For mens den retsindige boede iblandt dem, led han Dag ud og Dag ind i sin ærlige Sjæl med lovløse Gerninger for Øje og Øre —

9 saa forstod Herren godt nok at udfri fromme af Fristelser, men holde Forbrydere fast under Tugtelse til Dommedag,

10 mest dem, som lystne efter Urenhed lod sig drage af Kødelighed og ringeagtede Herredømme — Vovehalse og store paa det. Højheder er de ikke bange for at spotte,

11 hvor dog Engle, større end de i Magt og Styrke ikke fælder haanlig Dom over dem for Herren,

12 mens hine som umælende Dyr, af Naturen fødte til at indfanges og ødes, spotter med det, de ikke kender, og gaar tilgrunde ramte af den samme Undergang, som de,

13 og faar Løn for Last, mens de tror, de kan gøre sig tilgode med øjeblikkets Lyst. En Spot og Skam er de, som de snylter sig til gode Dage og lever højt sammen med jer.

14 Altid staar en Horkvinde for deres Øjne, ustandseligt synder de, og saa lokker de ubefæstede Sjæle. De har med Øvelsen faaet Hjerte til alt, hvad de kan tjene paa, en forbandet Yngel.

15 Den lige Vej forlod de og fór saa vild langt ud af Balaams Bosors Søns Vej, som vilde saa gerne have den Løn, Uret bød,

16 men fik Tilrettevisning for sin Brøde. Et maalløst Æsel lod sig høre med Menneskestemme og hindrede Profeten i hans Vanvid.

17 Disse er vandtomme Kilder, Taager, som jages af Storm. Mulm og Mørke venter dem.

18 Alt som de raaber op med tomme Tanker i høje Toner, lokker de med Sanselighed dem til Udsvævelser, som er lige ved at undslippe fra dem, der lever i Vildfarelse.

19 Frihed lover de dem. Selv er de ødelæggelsens Trælle. For det, man bukker under for, er man bleven en Træl af.

20 Naar de først har unddraget sig Verdens Besmittelser ved at lære vor Herre og Frelser Jesus Kristus at kende, men saa hildes og bukker under igen, saa er jo det sidste blevet værre for dem end det første.

21 For det havde været bedre for dem ikke at have kendt den rette Vej end først at have kendt den og saa vende tilbage igen fra det hellige Bud, som var dem overleveret.

22 Det er gaaet dem som det sandt nok hedder i Billedsprog: „Hund kan ej lade sit eget Spy ligge, og vasket So vælter sig i Skarnet paany”.

Læs resten af Andet Petersbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Petersbrev 11 Fra Simeon Peter, som tjener Jesus Kristus og er hans Apostel — til dem, som vor Gud og vor Frelser Jesus Kristus i sin Retfærdighed har ladet faa lige saa god en Tro som vi. 2 Naade […]
  • DNPS26: Andet Petersbrev 31 Dette, kære, er allerede det andet Brev, jeg skriver til jer, hvori jeg med Mindelser vækker de lyse Tanker hos jer, 2 for at I ikke skal glemme, hvad de hellige Profeter forud har […]
  • Hvis Jesus var Gud, hvem bad han så til? En af de store anstødssten i kristendommen er for mange mennesker læren om Treenigheden. Vagttårnet gør hvad den kan for at misinformere, forlede og forvirre dets medlemmer og andre […]
  • DA31: Jeremias’ Bog 191 Således sagde HERREN: Gå hen og køb dig et Krus hos Pottemageren, tag nogle af Folkets og Præsternes Ældste med 2 og gå ud i Hinnoms Søns Dal ved Indgangen til Potteskårporten og […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development