DNPS26: Andet Timotheusbrev 2

1 Saa bliv da mit Barn altid stærk ved Naaden, den i Kristus Jesus.

2 Og hvad du har hørt af mig stadfæstet af mange Vidner, overdrag det til paalidelige Mennesker, som kan være skikkede til ogsaa at lære andre det.

3 Vær med til at lide ondt som en af Kristus Jesus’ gode Krigsmænd.

4 En, der gør Krigstjeneste, blander sig aldrig i Forretningslivet, for at han kan staa sig godt med den, der har hvervet ham.

5 Giver man sig i Væddekamp, vinder man ingen Sejrskrans, med mindre man kæmper efter Reglerne.

6 Den, der med sit Arbejde dyrker Jorden, er nærmest til at faa sin Del af det, der avles.

7 Mærk vel, hvad jeg siger, for Herren skal give dig Forstand paa det alt sammen.

8 Kom Jesus Kristus ihu, oprejst fra de døde, af Davids Æt, efter mit Glædesbudskab.

9 I det lider jeg ondt lige til at bindes som en Forbryder. Men Guds Ord er ikke bundet.

10 Derfor holder jeg alting ud, for de udvalgtes Skyld, for at de ogsaa skal opnag Frelsen i Kristus Jesus med evig Ære.

11 Ordet er trofast. For har vi været med til at dø, skal vi ogsaa være med til at leve.

12 Naar vi holder ud, skal vi ogsaa faa Del i Kongedømmet. Hvis vi nægter at kendes ved ham, vil han ogsaa nægte at kendes ved os.

13 Bliver vi utro, saa bliver han dog ved at være tro. Fragaa sig selv kan han jo ikke.

14 Dette skal du minde om og højt og dyrt for Guds Ansigt gøre gældende, at der maa ikke yppes Kiv om Ord til ingen Verdens Nytte kun Skade til for den, som hører derpaa.

15 Stræb efter at staa din Prøve for Gud som en Arbejder, ingen behøver at skamme sig ved, som træder den lige Vej med Sandhedens Ord.

16 Men den frække Snakken hen i Vejret skal du gaa af Vejen for, for de driver det videre og videre i Ugudelighed,

17 og deres Ord vil brede sig som Koldbrand. Til dem hører Hymenaios og Filetos,

18 som har forladt Sandhedens Spor og siger, at Opstandelsen er allerede sket, og kuldkaster Troen for en og anden.

19 Hvad Gud fast har grundet, det staar dog lige fuldt og fører dette i sit Segl: Herren kender dem, som hans er, og hver den, som Herrenavnet nævner, maa tage Afstand fra Uretten.

20 Men i et stort Hus er der ikke blot Kar af Guld og Sølv, men ogsaa af Træ og Ler og somme til Æresbrug og andre til Affaldsbrug.

21 Naar man da ikke gør sig uren ved at røre ved dem, saa skal man være et Kar til at have Ære af, helliget, nyttigt for Husets Herre, godt i Stand til enhver god Gerning.

22 Men sky Ungdommens Lidenskaber, og jag efter Fromhed, Tro, Kærlighed, Fred med dem, som paakalder Herren af et rent Hjerte.

23 De dumme og næsvise Spørgsmaal vis dem fra dig. De fører, som du ved, kun til Strid.

24 Men en Herrens Tjener bør ikke strides, men være mild imod alle, dygtig til at undervise, taalig til at lide ondt,

25 mens han sagtmodigt viser dem tilrette, som kommer med Indvendinger. Om Gud dog engang vilde give dem bedre Sind til Sandhedserkendelse,

26 og de saa kunde vaagne op af deres Rus fri fra Djævelens Snare, hvor de sad fangne af ham og maatte gøre, som han vilde.

Læs resten af Andet Timotheusbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Timotheusbrev 11 Fra Paulus, Kristus Jesus' Apostel, fordi Gud vilde det saa, til Tjeneste for Løftet om Livet i Kristus Jesus — 2 til det kære Barn Timoteos. Naade, Barmhjertighed, Fred fra Gud Fader […]
  • DNPS26: Andet Timotheusbrev 31 Men det maa du vide, at i de sidste Dage forestaar der vanskelige Tider. 2 For Folk vil kun bryde sig om sig selv, pengekære, stortalende, stolte, Spottere, ulydige mod deres […]
  • DNPS26: Andet Timotheusbrev 41 Med Gud for Øje og Kristus Jesus, som engang skal dømme levende og døde, og hans Hidkomst og hans Kongedømme er det mit dyre Alvorsord: 2 Forkynd Ordet. Uanset om Tiden er dig […]
  • 4. November: Fredsfyrsten FREDSFYRSTEN "Betlehem..: Af dig skal der udgå mig én til at være hersker i Israel. Hans udspring er fra fordum, fra evigheds dage". (Mika 5:1) Her har vi en af de mange kendte […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development