DNPS26: Titusbrevet 2

1 Men før du kun det paa Tale, som sømmer sig for den sunde Oplysning,

2 at gamle Mænd skal holde sig ædrue, værdige i deres Optræden, varsomme, mens Troen, Kærligheden, den urokkelige Forventning gør dem sunde.

3 Gamle Kvinder skal ligesaa skikke sig som paa hellig Grund, ikke bagtale, ikke lade megen Vin være Herre over sig, Vejledere i, hvad godt er,

4 for at de kan give de unge Skønsomhed til at være kærlige mod deres Mænd, mod deres Børn,

5 være varsomme, pletfrie, huslige, gode, føjelige mod deres Mænd, for ikke at udsætte Gudsordet for Spot.

6 Ligesaa skal du formane de yngre Mænd til Varsomhed,

7 idet du i enhver Henseende viser i dig selv et Forbillede paa at gøre godt, i Undervisningen Ægthed, Ærværdighed,

8 et umiskendelig sundt Ord, for at den, der staar paa Modstanderens Side, maa skamme sig, naar han ikke har noget at sige os paa.

9 Trælle skal bøje sig for deres egne Herrer, være dem i alle Henseender til Maade, ikke sige imod,

10 holde sig frie for Falskhed, tvertimod heltigennem vise fuldgod Troskab, for at de kan i et og alt være en Pryd for vor Frelsers Skole.

11 For Guds Naade er jo hidkommen alle Mennesker til Frelse

12 ved at opdrage os til at sige os Ugudeligheden fra og det, som Verden higer efter, og leve, som raadeligt og ret og gudfrygtigt er, i den nuværende Tidsalder,

13 mens vi har i Vente med Salighedshaabet Jesus Kristus vor store Guds og Frelsers Højheds og Herligheds Hidkomst –

14 han som gav sig selv for os for at frikøbe os fra alt Lovbryderi og rense sig selv et Ejendomsfolk, hvis Lyst er gode Gerninger.

15 Saadan skal du tale og opmuntre og irettesætte med al mulig Bestemthed. Lad ingen ringeagte dig.

 

Læs resten af Titusbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Titusbrevet 11 Fra Paulus Guds Tjener og Kristus Jesus' Apostel til Tjeneste for Guds Udvalgtes Tro og for den Sandhedserkendelse, der staar i Gudfrygtigheds Tjeneste, 2 baaren af Haab om et evigt […]
  • DNPS26: Titusbrevet 31 Husk dem paa, at de raadende og regerende skal man underkaste sig og Herrebud lyde, være rede til enhver god Gerning, 2 ikke krænke nogen, ikke stridbare, gode at komme til rette med, […]
  • Rekordmange ser kristent tv i MellemøstenSAT-7 er den førende kristne tv-station i Mellemøsten og Nordafrika og kan nu fortælle om rekordstort seertal. ”Forskningen viser en bemærkelsesværdig vækst i SAT-7’s publikum. Det er […]
  • DA31: Jeremias’ Bog 131 Således sagde HERREN til mig: »Gå hen og køb dig et linned Bælte og bind det om din Lænd, lad det ikke komme i Vand!« 2 Og jeg købte Bæltet efter HERRENS Ord og bandt det om min […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development