DNPS26: Efeserbrevet

 • DNPS26: Efeserbrevet 1
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Fra Paulus, en af Kristus’ Jesus’ Apostle, fordi Gud vilde det saa — til de hellige, som er, og det trofast i Kristus Jesus. 2 Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader og Herre Jesus Kristus? 3 Lovet være vor Herres Jesus’ Kristus’ Gud og Fader, som har velsignet os med […]

 • DNPS26: Efeserbrevet 2
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Ogsaa om jer gælder det, at I var døde i de Fejltrin og Synder, 2 I forhen gjorde jer skyldige i, som denne Verdensalder gør, i god Forstaaelse med den Hersker, som bød over Luftens Rige, over den Aand, der nu er virksom i den Æt, som ikke vil tro. 3 Det var vi […]

 • DNPS26: Efeserbrevet 3
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Det er det, jeg føler mig dreven af, jeg Paulus, Jesus’ Kristus’ fangebundne til bedste for jer Hedninger. 2 I har jo da hørt om den Husholdning med Guds Naade, som er mig overdragen med jer for Øje. 3 For ad Aabenbaringens Vej blev jeg indviet i Hemmeligheden, som jeg foran i Korthed har […]

 • DNPS26: Efeserbrevet 4
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Jeg den fangebundne i Herren formaner jer da til at skikke jer, saa det værdigt kan svare til den Indbydelse, I har faaet, 2 ydmygt og fordringsløst i alle Maader, taalmodige til at bære over med hverandre i Kærlighed. 3 Stræb efter at bevare Aandens Enhed i det Baand, Freden har knyttet. 4 Et […]

 • DNPS26: Efeserbrevet 5
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Saa efterlign da Gud som kære Børn, 2 og lev jeres Liv i Kærlighed, som Kristus elskede jer og gav sig selv hen for os som viet Gave og Slagtoffer til en Vellugt for Gud. 3 Lad Løsagtighed og Urenhed i al Almindelighed eller til at tjene Penge ved end ikke nævnes iblandt jer, […]

 • DNPS26: Efeserbrevet 6
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Børn! I skal være jeres Forældre lydige i Herren, for det kan med Rette kræves. 2 „Ær din Fader og din Moder”, det er det første Bud, der følger et Løfte med: 3 „for at Det maa gaa dig vel, og du maa leve længe paa Jorden”. 4 Fædre ogsaa I! Æg ikke jeres […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development