DNPS26: Hebræerbrevet

 • DNPS26: Hebræerbrevet 2
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Saa meget des mere bør vi da vel passe paa, hvad Øret har hørt, for at vi ikke skal rives bort. 2 For naar Ordet talt ved Engle kom til at stag ved Magt, og hver Overtrædelse og Ulydighed fik sin velfortjente Løn, 3 hvordan skulde da vi gaa fri, naar vi har forsømt […]

 • DNPS26: Hebræerbrevet 3
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Derfor, hellige Brødre! medindbudne histoppe i Himlen! Agt vel paa vor Pagts Sendebud og Ypperstepræst, Jesus, 2 som er ham tro, der gjorde ham dertil, som ogsaa „Moses i hele hans Hus”. 3 For han blev agtet saa meget mere Pris værd end Moses, som den, der grunder Huset, er mere Ære værd end […]

 • DNPS26: Hebræerbrevet 5
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 For hver Ypperstepræst, som tages blandt Mennesker, indsættes i sit Kald for Mennesker i deres Gudsforhold til at frembære Offergaver og Slagtofre for Synder. 2 Og de uvidende og vildfarende kan han bære over med, fordi han har ogsaa selv sine Skrøbeligheder, 3 men maa derfor ogsaa ofre for sine egne lige saa vel […]

 • DNPS26: Hebræerbrevet 6
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Vi taler altsaa ikke mere om det, Kristus begynder med, men gaar videre frem mod Maalet for ikke at lægge Grundvolden om igen, det om Omvendelse fra livløse Gerninger og Tro paa Gud, 2 Undervisning om Døbelser, Haandspaalæggelse, Dødes Opstandelse og evig Dom. 3 Og det vil vi gøre, om Gud vil give os […]

 • DNPS26: Hebræerbrevet 7
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Denne Melkisedek nemlig, Konge af Salem, Præst for den højeste Gud, som kom Abraham imøde, da han vendte hjem og havde slaaet Kongerne, og som velsignede ham, 2 ham som Abraham gav Tiende af alt — han var for det første, naar det oversættes, „Retfærds-Konge” og dernæst Konge af Salem, det betyder „Freds-Konge”, 3 […]

 • DNPS26: Hebræerbrevet 8
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Et Hovedpunkt ved det, Talen er om, er dette: Saadan en Ypperstepræst har vi, som har sat sig ved den højre Side af Alstorhedens Højsæde i Himlene 2 og varetager der Tjenesten ved Helligdommen og det rette Telt, det som ikke Mennesker, men Herren har rejst. 3 For hver Ypperstepræst indsættes i sit Kald […]

 • DNPS26: Hebræerbrevet 9
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Vist nok havde ogsaa det første sine gudstjenestelige Pligter at opfylde og sin Helligdom her i Verden. 2 For det forreste Telt var saadan indrettet, at i det var Lysestagen og Bordet, og Brødene lagdes frem, og det kaldes det hellige. 3 Efter det andet Forhæng kommer et Telt, som kaldes det allerhelligste. 4 […]

 • DNPS26: Hebræerbrevet 10
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Loven har kun en Skygge af Fremtidgoderne, ikke Virkelighedens egne Ansigtstræk og kan derfor aldrig med de samme Ofre, der uafladelig bringes Aar efter Aar, føre til Maalet for dem, som frembærer dem. 2 Vilde Gentagelsen ikke ellers have hørt op, fordi de Gudsdyrkere, som engang var bleven rensede, ikke længere havde nogen Synd […]

 • DNPS26: Hebræerbrevet 12
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Er vi da nu omgivne af en saa vældig Sky af Vidner, saa lad os ryste af os med alt det, der tynger, Synden, som hilder os, og utrættelig løbe det Kapløb, vi har for os, 2 mens vi ser hen til ham, som Troen skylder baade sin Begyndelse og Fuldendelse, Jesus, som for […]

 • DNPS26: Hebræerbrevet 13
  Posted in: Den nye pagts skrifter 1926

  1 Bliv ved med Broderkærligheden. 2 Glem ikke Gæstfriheden. Den har været Aarsag til, at man uden at vide det husede Engle. 3 Husk paa dem, der sidder fængslede, som fængslede med dem, dem der mishandles, som selv i Legemligheds Kaar. 4 Ægteskabet skal holdes i Agt og Ære hos alle, Ægtesengen ukrænket. For Løsagtighed […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development