DNPS26: Hebræerbrevet 1

1 Efter at Gud i gamle Dage mange Gange og hver Gang paa sin Maade havde talt til Fædrene gennem Profeterne,

2 har han, da det led mod Enden med disse Dage, talt til os gennem Sønnen. Ham gav han alt i Arv og Eje. Ved ham lod han ogsaa Verdnerne komme og gaa.

3 Og saasom han straaler af hans Højhed og udtrykker hans Væsen og bærer dertil alt ved at lade hans Magt komme til Orde, saa fuldbyrdede han Renselse fra Synderne og satte sig saa ved Alstorhedens højre Haand i det Høje.

4 Og saa langt er han bleven Englene overlegen, som det Navn, han har arvet, gaar forud for deres.

5 For til hvem blandt Englene sagde han nogensinde: „Du er min Søn, idag har jeg født dig.” Fremdeles: „Jeg vil være Fader for ham, og han skal være mig en Søn.”

6 Naar han fører den førstefødte tilbage igen til Jorderig, hedder det: „Saa skal alle Guds Engle knæle for ham.”

7 Og hvor det gælder Englene, hedder det: „Han som gør sine Engle til Stormvejr og dem, der tjener ham, til Lynild”.

8 Men, hvor det gælder Sønnen: „Dit Kongesæde, Gud, er for Evigheds Evighed, og din Kongestav den, der gør Ret og Skel.

9 Du elsker Ret og hader Uret. Derfor har Gud, din Gud dig salvet med Glædes-Olie fremfor de andre.”

10 Videre: „Du har fra Førstningen, Herre, grundlagt Jorden, og Himlene er dine Hænders Værk.

11 De maa forgaa; men du er og bliver. De bliver alle som gamle Klæder.

12 Dem ruller du sammen som en Kappe, og saa skiftes de om. Men selv er du den samne, og aldrig udrinder dine Aar”.

13 Til hvem blandt Englene har han nogen-tid sagt: „Sæt dig ved min højre Haand, til jeg faar lagt dine Fjender som en Skammel for dine Fødder”.

14 Er de ikke alle Aander, som tjener ham og sendes i hans Ærende dem til Gode, som skal engang tage Frelse til deres Arvelod.

Læs resten af Hebræerbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Hebræerbrevet 21 Saa meget des mere bør vi da vel passe paa, hvad Øret har hørt, for at vi ikke skal rives bort. 2 For naar Ordet talt ved Engle kom til at stag ved Magt, og hver Overtrædelse og […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 31 Derfor, hellige Brødre! medindbudne histoppe i Himlen! Agt vel paa vor Pagts Sendebud og Ypperstepræst, Jesus, 2 som er ham tro, der gjorde ham dertil, som ogsaa „Moses i hele hans […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 41 Saa lad os da tage os vel i Agt, for at ingen af jer, skønt et Løfte om at gaa ind til hans Hvile endnu staar aabent, dog skal kendes for ringe dertil. 2 For vi har faaet vort […]
  • DNPS26: Hebræerbrevet 51 For hver Ypperstepræst, som tages blandt Mennesker, indsættes i sit Kald for Mennesker i deres Gudsforhold til at frembære Offergaver og Slagtofre for Synder. 2 Og de uvidende og […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development