Søren Skovenborg

 • Menneskeværd
  Posted in: Andre, Video

  Missionær Søren Skovenborg underviser over Menneskeværd. Udgangspunktet er Salme 8. Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen! Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. Når jeg ser din himmel, dine […]

 • 1. November: Hverdagens vigtigste kamp
  Posted in: Andagter

  HVERDAGENS VIGTIGSTE KAMP Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen (2Tim 4:7) Da jeg var ung, havde jeg en plakat, hvor der med store bogstaver stod: Grib det evige liv (1Tim 6:12). Den hang på ydersiden af døren til mit kollegieværelse, for at minde om at hver dag er en kamp […]

 • 31. Oktober: Forret og hovedret
  Posted in: Andagter

  FORRET OG HOVEDRET Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb (Jer 29:11) Der var en gammel dame, der lå for døden, som havde det sidste ønske, at der blev lagt en kniv og gaffel i kisten, […]

 • 30. Oktober: Nådens kraft
  Posted in: Andagter

  NÅDENS KRAFT Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! (2Tim 2:1) Det var magtpåliggende for Paulus, at Timotheus var en trofast formidler af evangeliet. Men han forudså, at den unge mand ville møde store problemer og voldsom modstand, som han nævner i begyndelsen af kapitel 3. Timotheus må være indstillet på […]

 • 29. Oktober: Guds længsel efter at frelse
  Posted in: Andagter

  GUDS LÆNGSEL EFTER AT FRELSE Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden (2Tim 1:9) I de andre bibeltekster til i dag møder vi ordet om, at Gud […]

 • 28. Oktober: Troens skatkammer
  Posted in: Andagter

  TROENS SKATKAMMER I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig; fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig (Jon 2:3) Jonas’ bøn er stykket sammen af flere ord fra Salmernes Bog. Dette vidner ikke alene om den fortrolighed, som han havde til de gamle salmer, men også om den […]

 • 27. Oktober: Fornuften eller Guds ord
  Posted in: Andagter

  FORNUFTEN ELLER GUDS ORD Men Jonas ville flygte til Tarshish, bort fra Herren (Jon 1:3) Jonas fik en anderledes opgave end de andre profeter, og han handlede anderledes end dem. Hvor de skulle advare Guds folk, skulle han advare hedningerne. Hvor de lod sig sende, flygtede han. Men han havde en god begrundelse for ikke […]

 • 26. Oktober: Kan Gud overtale mig?
  Posted in: Andagter

  KAN GUD OVERTALE MIG? Du lokkede mig, Herre, og jeg lod mig lokke, du var mig for stærk, og du vandt. Dagen lang er jeg til latter, alle spotter mig (Jer 20:7) I slutningen af vort kapitel forbander Jeremias den dag, han blev født. Det er udtryk for den dybeste fortvivlelse. Jeremias’ fortvivlelse var, at […]

 • 26. juli: Se den åndelige virkelighed
  Posted in: Andagter

  SE DEN ÅNDELIGE VIRKELIGHED Så bad Elisa: ”Herre, åbn øjnene på ham, så han kan se!” Herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa (2Kong 6:17) Elisa var omgivet af aramæerkongens hær, og hans unge tjener blev ude af sig selv af skræk. […]

 • 25. juli: Ikke nok med interessen
  Posted in: Andagter

  IKKE NOK MED INTERESSEN Paulus svarede: ”Om det er lige ved eller langt fra, så ville jeg ønske til Gud, at ikke blot du, men alle, som hører mig i dag, fik det som jeg, lige bortset fra disse lænker.” (Apg 26:29) Paulus havde det ikke godt med, at han var i lænker, men han […]

 • 24. juli: Ikke for få tomme kar
  Posted in: Andagter

  IKKE FOR FÅ TOMME KAR Elisa sagde: ”Gå ud og bed alle dine naboer om nogle krukker; det skal være tomme krukker, og der må ikke være for få af dem.” (2Kong 4:3) En fattig enke, der står til at miste sine børn til en ågerkarl, redder sin familie ved at sælge den olie, som […]

 • 23. juli: Ikke tomhed men velsignelse
  Posted in: Andagter

  IKKE TOMHED MEN VELSIGNELSE Det er en tomhed, som forekommer på jorden; der er retfærdige, hvem det går, som om de havde handlet uretfærdigt, og der er uretfærdige, hvem det går, som om de havde handlet retfærdigt. Jeg sagde: Også det er tomhed! (Præ 8:14) Der er sikkert ikke mange bekendende kristne, der i dag […]

 • 22. juli: Fornuft
  Posted in: Andagter

  FORNUFT Kun det fandt jeg ud af, at Gud har skabt menneskene enfoldige, men de gør sig alle mulig spekulationer (Præ 7:29) ”Gud har skabt mennesket som det burde være.” Sådan stod der i den gamle oversættelse, ligesom mange andre. Gud har jo skabt mennesket i sit billede. Derfor har han også ved skabelsen givet […]

 • 21. juli: Guds ord og ikke folkestemningen
  Posted in: Andagter

  GUDS ORD OG IKKE FOLKESTEMNINGEN Men Mika sagde: ”Så sandt Herren lever: Kun hvad Herren siger til mig, vil jeg tale.” (1Kong 22:14) Mika var blevet opfordret til at have samme indstilling, som flertallet af profeterne. Det er næsten alt for tydeligt, hvordan denne beretning taler ind i vores tid, selv om den er skrevet […]

 • 20. juli: Vort anker
  Posted in: Andagter

  VORT ANKER Aldrig har der været nogen, der som Akab solgte sig til at gøre, hvad der var ondt i Herren øjne; det var hans hustru Jezabel, der forførte ham til det (1Kong 21:25) Akabs hustru skulle egentlig have været hans nærmeste støtte, men hun blev tværtimod anledning til, at han solgte sig selv. Vi […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development