12. februar: Mellem fortvivlelse og tillid

andagt Jonas 12,02,15

MELLEM FORTVIVLELSE OG TILLID

”Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.” (Sl 43:5)

Det kristne liv er et paradoks. Vi lever i en spænding, som udfylder alt hvad vi gør. På den ene side er der med troen sket noget afgørende i os. Vi er blevet flyttet fra denne verden over i Guds elskede søns rige (Kol 1:13). Vi tilhører ikke længere denne verden, men er en del af en bedre virkelighed, og står derfor i direkte modsætning til denne verden (Joh 15:19). På samme tid er vi stadig tilstede i denne verden. Vi er i verden, og kan ikke undgå at forholde os til den, blive påvirket af den, og handle i den. Det er den spænding, salmisten her forsøger at sætte ord på i en bøn. Det er en spænding, der på den ene side er illustreret ved fjenden og bedragerne, der truer og skaber en tilstand af fortvivlelse.

Salmerne bruger ofte billeder, der kan være svære at relatere til, fordi de er skrevet i en anden tid, men de kan få fornyet værdi, når vi oversætter billederne. Læs salmen igen, men i stedet for fjenden og bedragerne så læs mobberne, kristenforfølgerne, voldsmændene eller de fristelser, du møder lige udenfor døren. På den anden side er spændingen illustreret ved at den sande glæde og sandhed er hos Gud og ikke andre steder. Kun fordi salmisten har denne glæde og sandhed for øje, er det muligt at udholde fjendens plage. På baggrund af dette fundament bevæger salmen sig hen imod den afsluttende bøn, der kulminerende sammenfatter spændingen. Der, hvor salmisten er fortvivlet og føler sig forladt af Gud, men hvor der også er en urokkelig tillid til Gud, der er frelseren.

Læs salmen, og bed dens bøn, for Gud er også din frelser, der ønsker at være dit værn mod fjenden, og give dig den evige glæde og sandhed.

Bibellæseplan: Matt 25:31-46; 2Mose 6:28-8:32; Sl 43

Lignende indlæg:

  • 15. februar: Om så alle andre svigter, så svigter jeg dig aldrig OM SÅ ALLE ANDRE SVIGTER, SÅ SVIGTER JEG DIG ALDRIG ”Og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt: ”Før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange.” Og han gik udenfor og græd […]
  • 14. februar: Der er frelse i blodet på træet DER ER FRELSE I BLODET PÅ TRÆET ”Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse.” (Matt 26:28) Dengang israelitterne fik deres frihed, ramte en […]
  • 13. februar: Da skal alle erkende DA SKAL ALLE ERKENDE ”Farao tilkaldte straks Moses og Aron og sagde: ”Jeg har syndet mod Herren jeres Gud og mod jer.”” (2Mose 10:16) Farao var en hård og stædig mand. Uanset hvilke […]
  • 11. februar: Løfterne kan ikke svige LØFTERNE KAN IKKE SVIGE ”Jeg vil føre jer til det land, som jeg svor, jeg ville give Abraham, Isak og Jakob; det vil jeg give jer til ejendom. Jeg er Herren!” (2Mose […]
Tagged with:     ,

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development