16. juni: Bevidnet af mennesker

andagt Eskild 16,06,15

BEVIDNET AF MENNESKER

“Denne Jesus, har Gud ladet opstå; derom er vi alle vidner”, (Apg 2:32)

Den, der læser bibelen, bliver hurtig klar over, at den er skrevet af nogle, som vidner om det, de har set og hørt. En af disse vidner var Johannes, og i indledningen til sit første brev skriver han: “Det, der var fra begyndelsen, det, vi har hørt, det vi har set med vore egne øjne, det, vi skuede og vore egne hænder følte på, ja, om livets ord forkynder vi”. Der er ingen tvivl om, at han var et vidne til alt det, der berettes for os i evangelierne. Jeg har hørt nogle sige, at det hele nok bare var noget, disciplene havde fundet på senere. Men, hvis det var tilfældet, så er det underligt, at de alle var villig til at leve og dø på en løgn. For, lige bortset fra Johannes, så blev alle de disciple martyrer, dvs. de døde for det, de troede på.

Der er nogle historikere og jurister, der har læst bibelen for at undersøge, om det, der står skrevet i den, kan være foregået på den måde, der er beskrevet i den, og er kommet frem til, at svaret er ja; at bibelen helt igennem er bevidnet af mennesker, som må karakteriseres som troværdige vidner til det, de har set og hørt. Dette forhold gør, at vi kan fæste lid til det, der står skrevet, og Helligånden bevidner dette i menneskers hjerter, når de hører ordet. Det lyder ganske vist umuligt, at Jesus er opstået fra de døde, og at vi derfor har et levende håb om, at således skal også vi opstå fra de døde. Men ikke desto mindre er det sandt, for Gud, som har al magt, har ingen grund til at lyve, og gør det da heller ikke! Det er denne vished, der siden har fyldt alle kristnes hjerter med glæde og tak. Er du også kommet til tro på det, disse vidner har fortalt om frelsen i Jesus Kristus?

Bibellæseplan: Apg 2:14-47; 2Sam 6; Ord 2

Lignende indlæg:

  • 20. December: Her er jeg HER ER JEG "Da svarer Herren, når du kalder; på dit råb er hans svar: Her er jeg", (Es. 58:9) Dette udsagn er et gennemgående tema i bibelen. Den almægtige Gud i himlen har aldrig lagt […]
  • 19. December: Bibelens kernebudskab BIBELENS KERNEBUDSKAB "Så siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis navn er 'Hellig': I højhed og hellighed bor jeg, hos den knuste, i ånden bøjede, for at kalde de bøjedes ånd og […]
  • 18. December: For vore øjne FOR VORE ØJNE "Dette er Gud Herrens ord, han, som har samlet Israels fordrevne. Jeg vil føje flere til dem, der allerede er samlet", (Es. 56:8) Denne tekst har jeg taget fra […]
  • 17. December: Gud er Gud GUD ER GUD "Som himlen er højere end jorden, er mine veje højere end jeres og mine tanker højere end jeres", (Es. 55:9) Vi vil ofte gerne forstå det, der sker omkring os, og alle har […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development